14.06.2024

Upphovsmännen bakom Digispår: Helhetsarkitekt Oskari Forsblom

03.06.2024

Mot framtidens vägtrafik genom samarbete: utvecklings- och uppföljningsgruppen för Digispåret inledde sitt arbete

31.05.2024

Vilken typ av infrastrukturdata behövs för Digispår?

31.05.2024

Upphovsmännen bakom Digispår: Testingenjör Tuukka Varjoranta

22.03.2024

Fälttester har påbörjats på banavsnittet Kouvola–Kotka–Fredrikshamn

14.03.2024

Planeringen av byggandet av bansträckan EKA framskrider enligt tidtabellen – viktiga lärdomar samlas in för nästa planeringsfas

14.03.2024

Ett unikt projekt pågår: Hur kommer man att övervaka de nätförbindelser som används för tågens kommunikation?

29.02.2024

Upphovsmännen bakom Digispår: Cybersäkerhetsexpert Antti Alestalo

08.02.2024

Den största helheten i Digispår-projektet är igång nu – så här arbetar man i implementeringsfasen

08.02.2024

Upphovsmännen bakom Digispår: Jonas Eriksson, projektdirektör för Digispår hos VR

22.12.2023

Upphandlingar sysselsatte Digispår-personal i år – vad för 2024 med sig?

22.12.2023

Upphandlingarna till Digispår-projektets nya testlaboratorium påbörjas nästa år – I laboratoriet är det möjligt att testa flera olika tekniker

22.12.2023

Digispår vill att utnyttjandet av kommersiella nätverk ska bli en del av EU-regleringen: ”Det är inte vettigt att inte använda befintlig infrastruktur”

24.11.2023

En ny milstolpe i Digispår-projektet: Provkörningarna av testlok Sr1 påbörjades

03.10.2023

En omfattande upphandling av säkerhetsanordningar skapar grunden för Digispårs funktion

29.09.2023

Digispårs provkörningsförare i täten för något nytt – testtrafiken startar snart

04.09.2023

En livlig höst väntar Digispår – Upphandlingarna för EKA-banavsnittet sysselsätter en stor grupp sakkunniga

20.06.2023

Europeiska kommissionens ERTMS-koordinator Ruete på besök

28.02.2023

EU strävar efter att harmonisera tågtrafiken i hela Europa – regleringen påverkar också anskaffningen av utrustning till Digispår

23.11.2022

Pilotprojekt i Digispår i testfasen – Nytt system för positionsbestämning gör det möjligt att bestämma tågens exakta position

16.11.2022

Digispår väckte stort intresse på InnoTrans-mässan

22.12.2021

Digispår-projektets höjdpunkter under 2021 och utsikterna för det kommande året

08.12.2021

Digispåret avancerar i alliansform

29.11.2021

Digispåret ökar hela järnvägsbranschens kompetens