Hos oss arbetar nu en unik grupp experter i vilkas hjärtan det brinner en eld för järnvägssektorn och dess förnyelse. Tillsammans letar våra experter efter lösningar för att modernisera det finländska tågkontrollsystemet. Med det pågående utvecklingsarbetet utövar vi en kraftig påverkan på järnvägstrafikens framtid.

Ända från första början har vår drivkraft varit ett sömlöst, digitalt samarbete och att utföra saker tillsammans. Våra experter kommer från många olika bakgrundsorganisationer, men i Digispår-projektet är vi specifikt Digispår-anställda.

Bakom vårt ambitiösa projekt står en grupp människor som drar åt samma håll, som reser in i framtiden på samma tåg, där alla har en gemensam slutstation. På målet för den decennielånga resan hägrar en digital och intelligent järnvägstrafik, som har skapats tillsammans för att bli den bästa i Finland.

Digispår-anställda förenas av viljan att skapa det bästa för Finland. Vårt projekt är långvarigt, och därför kommer vår sammansättning att förändras under resan. Nya experter kommer att stiga ombord på mellanstationerna, och för dem har reserverats utsiktsplatser på vagnarnas övre våning för vår gemensamma läroresa. Det sägs att samarbete är början till visdom, och vårt projekt fungerar som en plattform för många typer av utvecklings- och samarbete.

Var och en av våra experter tar med sig sin egen specialexpertis till Digispår. I gengäld vill vi ta hand om att utveckla kompetensen hos våra engagerade experter, så att våra medarbetare ständigt ligger i framkant och att detta får mångsidiga betydelser för deras egen expertis.

I vårt utvecklingsarbete använder vi agila metoder och uppmuntrar våra medarbetare till en experimentkultur. Sömlöst samarbete, öppenhet och kunskapsdelning är nyckelfaktorer i vår gemensamma läroresa. När allt kommer omkring skapar vi framtidens järnvägar, som också innebär helt ny teknik.