Varför Digispåret?

Framtidens järnvägar behöver en modern och kostnadseffektiv lösning för att säkerställa trafikformens konkurrenskraft.

Mer miljövänlig
järnvägstrafik
Mer kapacitet
och kostnadseffektivitet
Bättre
tillförlitlighet
och säkerhet
En ny
tillväxtplattform
för tjänster
Digirata

Information om Digispår

I Digispår-projektet förnyas tågens passagekontroll. Vad innebär det i praktiken? Vad innefattar det nya moderna europeiska radionätbaserade tågkontrollsystemet? Här hittar du information om projektet.

RJT 1939157 original

Historien om Digispår

I Digispår-projektet arbetar nu en unik grupp experter i vilkas hjärtan det brinner en eld för järnvägssektorn och dess förnyelse. Tillsammans över gränserna letar våra experter efter lösningar för att modernisera det finländska tågkontrollsystemet. Med det pågående utvecklingsarbetet utövar vi en kraftig påverkan på järnvägstrafikens framtid. Läs mer om hela Digispår-berättelsen

Förberedelsefasen avklarad!

Digispåret siktar på en säker och effektiv trafikering. Information om moderniseringen av järnvägarnas tekniska system finns i Digispår-rapporten som publicerades den 2 juli 2021. Digispår-projektet går nu vidare från förberedelse till praktik då digital passageövervakning byggs och piloteras på järnvägarna.

Digispåret är en betydande
investering på järnvägstrafik
Digispåret siktar på en säker
och effektiv trafikering
I Digispåret testas nya
lösningar som baserar
sig på 5G -teknologi

Senaste nyheter

20.06.2023

Europeiska kommissionens ERTMS-koordinator Ruete på besök

28.02.2023

EU strävar efter att harmonisera tågtrafiken i hela Europa – regleringen påverkar också anskaffningen av utrustning till Digispår

23.11.2022

Pilotprojekt i Digispår i testfasen – Nytt system för positionsbestämning gör det möjligt att bestämma tågens exakta position

Med på resan

Utöver dessa aktörer deltar även andra samarbetsorganisationer och experter i utformningen av Digispåret, samt partner som implementerar stödfunktioner.