Miksi Digirata?

Tulevaisuuden rautatiet tarvitsevat modernin ja kustannustehokkaan ratkaisun, jolla liikennemuodon kilpailukyky turvataan.

Lisää
ympäristöystävällistä
rautatieliikennettä
Enemmän kapasiteettia
ja kustannus-
tehokkuutta
Parempaa
toimintavarmuutta
ja turvallisuutta
Uutta
kasvualustaa
palveluille

Mitä selvitetään?

Digirata-selvitysprojektissa on kolme lähtökohtaa. Käytäntöön viemisestä päätetään erikseen selvityksen tulosten perusteella.

Digitalisaation
mahdollisuudet
kustannus-
tehokkaaksi
ratkaisuksi
Kytkeytyminen
Euroopan
rautatiejärjestelmiin
(ERTMS)
Vanhentuvan
kulunvalvonta-
järjestelmän (JKV)
korvaaminen

Matkassa mukana

Näiden tekijöiden lisäksi Digirataa on hahmottelemassa myös muita yhteistyö-organisaatioita ja asiantuntijoita sekä tukitoimintoja toteuttavia kumppaneita.

finrail logo vaylalogo TMF Traficom lvm logo VR HSL

Aikataulu

Hankkeen selvitysvaihe käynnistyi toukokuussa, tuloksista kerroimme huhtikuussa 2020.

2019

TOUKOKUU

 • Ohjausryhmä asetetaan
 • Projektinhallinta ja tukitoiminnot käynnistyvät
 • Ylätason tavoitteet selvillä

KESÄKUU

 • Projektiryhmän työskentelyn aloitus
 • Kansainvälisten hankkeiden kartoitus

HEINÄKUU

 • Osaprojektien suunnittelu ja resursointi
 • Yhteisen Big Room -tilan varustelu
 • Kalusto-osaprojektin analyysit

ELOKUU

 • Rautatie- ja tietoliikenneteknologioiden ensimmäiset katsaukset
 • Tarveselvitykseen tavoitteiden konkretisointi

SYYSKUU

 • Kansainvälisiä benchmark-vierailuja
 • Juridisen näkökulman ja sääntelyn tukimateriaalin valmistelu

LOKAKUU

 • Projektin fokusointi väliraportin tulosten perusteella

MARRASKUU

 • Rahoituksen ja kilpailutusmallien vaihtoehdot
 • Kansainvälisten hankkeiden analyysit
 • Rautatie- ja tietoliikenneteknologioiden suuntaviivat

JOULUKUU

 • Teknologioiden ja kaluston loppuselvitykset
 • Tarveselvitys ja talousanalyysit -osaprojektiin syventyminen
 • Markkinainfo laitetoimittajille

2020

TAMMIKUU

 • Rahoituksen ja kilpailutusmallien sekä juridiikan loppuselvitys
 • Loppuraportin laatiminen alkaa
 • Esitys RATA2020-seminaarissa

HELMIKUU

 • Koko selvityksen lopputulosten yhteenveto ja johtopäätökset

MAALISKUU

 • Selvityksen viimeistely

HUHTIKUU

 • Selvityksen luovuttaminen liikenneministerille, tulosten julkistusKatso loppuraportti
 • Siirtyminen hankkeen valmisteluvaiheeseen, joka jatkuu huhtikuun 2021 loppuun.

Tweetit

Tällä vkolla @Digirata_fi’n tiimoilta käytiin viiden laitetoimittajan kanssa erinomaiset keskustelut rautateiden #digitalisaatio’n teknologioista ja Suomen #ERTMS-testiradan tarpeista. Ollaan muuten aivan Euroopan kärkeä tässä hommassa 💪

Digirata etenee selvityksestä kohti käytäntöä. Vuorossa on testirata ja laboratorio, joissa päästään pilotoimaan uraauurtavaa tiedonsiirtoa rautateillä. Lue @lehtola_juha haastattelu. #ERTMS #digitalisaatio #testirata #rautatiet https://www.tmfg.fi/fi/uutiset/nyt-paastaan-kokeilemaan-uutta

Artikkelit

Digirata
17.06.2020

Nyt päästään kokeilemaan uutta

Lue lisää >
Digirata artikkelikuvapohja 08
15.05.2020

Saa suorittaa!

Lue lisää >