Miksi Digirata?

Tulevaisuuden rautatiet tarvitsevat modernin ja kustannustehokkaan ratkaisun, jolla liikennemuodon kilpailukyky turvataan.

Lisää
ympäristöystävällistä
rautatieliikennettä
Enemmän kapasiteettia
ja kustannus-
tehokkuutta
Parempaa
toimintavarmuutta
ja turvallisuutta
Uutta
kasvualustaa
palveluille

Mitä selvitetään?

Digirata-selvitysprojektissa on kolme lähtökohtaa. Käytäntöön viemisestä päätetään erikseen selvityksen tulosten perusteella.

Digitalisaation
mahdollisuudet
kustannus-
tehokkaaksi
ratkaisuksi
Kytkeytyminen
Euroopan
rautatiejärjestelmiin
(ERTMS)
Vanhentuvan
kulunvalvonta-
järjestelmän (JKV)
korvaaminen

Matkassa mukana

Näiden tekijöiden lisäksi Digirataa on hahmottelemassa myös muita yhteistyö-organisaatioita ja asiantuntijoita sekä tukitoimintoja toteuttavia kumppaneita.

finrail logo vaylalogo TMF Traficom lvm logo VR HSL

Aikataulu

Hankkeen selvitysvaihe käynnistyi toukokuussa, tuloksista kerromme maaliskuussa 2020. Kuulumisia viestimme matkan varrella myös tällä sivulla.

2019

TOUKOKUU

 • Ohjausryhmä asetetaan
 • Projektinhallinta ja tukitoiminnot käynnistyvät
 • Ylätason tavoitteet selvillä

KESÄKUU

 • Projektiryhmän työskentelyn aloitus
 • Kansainvälisten hankkeiden kartoitus

HEINÄKUU

 • Osaprojektien suunnittelu ja resursointi
 • Yhteisen Big Room -tilan varustelu
 • Kalusto-osaprojektin analyysit

ELOKUU

 • Rautatie- ja tietoliikenneteknologioiden ensimmäiset katsaukset
 • Tarveselvitykseen tavoitteiden konkretisointi

SYYSKUU

 • Kansainvälisiä benchmark-vierailuja
 • Juridisen näkökulman ja sääntelyn tukimateriaalin valmistelu

LOKAKUU

 • Projektin fokusointi väliraportin tulosten perusteella

MARRASKUU

 • Rahoituksen ja kilpailutusmallien vaihtoehdot
 • Kansainvälisten hankkeiden analyysit
 • Rautatie- ja tietoliikenneteknologioiden suuntaviivat

JOULUKUU

 • Teknologioiden ja kaluston loppuselvitykset
 • Tarveselvitys ja talousanalyysit -osaprojektiin syventyminen
 • Markkinainfo laitetoimittajille

2020

TAMMIKUU

 • Rahoituksen ja kilpailutusmallien sekä juridiikan loppuselvitys
 • Loppuraportin laatiminen alkaa
 • Esitys RATA2020-seminaarissa

HELMIKUU

 • Koko selvityksen lopputulosten yhteenveto ja johtopäätökset

MAALISKUU

 • Tulosten julkistaminen

Tweetit

Pääjohtaja @KWihlman kertoo avauspuheenvuorossaan digiradan tuomista huikeista mahdollisuuksista, jonka vaikutukset ulottuvat laajalle ja jonka yhteydessä syntyville innovaatioille mahdollisuudet myös kv-markkinoille 👌#väylä2020 @Digirata_fi @lvmfi

Selvitys etenee, mahdollisuudet tarkentuvat. Lue selvitystyön ajankohtaisiin nostoihin ja katso samalla kuvaterveiset #Rata2020 -päiviltä. @Finrail @vaylafi https://digirata.fi/rata2020/

Hankkeessa on tekemisen meininki! Digirata on yhteistä tekemistä saman pöydän ääressä. Lue lisää projektin työtavoista, organisoitumista ja termeistä. @Finrail @vaylafi #digilisaatio #ERTMS https://digirata.fi/julkaisujunat-kulkevat-seinia-pitkin/

Artikkelit

Digirata @ RATA2020
31.01.2020

Selvitys etenee, mahdollisuudet tarkentuvat

Lue lisää >
Työtavat3
13.01.2020

Julkaisujunat kulkevat seiniä pitkin

Lue lisää >