Miksi Digirata?

Tulevaisuuden rautatiet tarvitsevat modernin ja kustannustehokkaan ratkaisun, jolla liikennemuodon kilpailukyky turvataan.

Lisää
ympäristöystävällistä
rautatieliikennettä
Enemmän kapasiteettia
ja kustannus-
tehokkuutta
Parempaa
toimintavarmuutta
ja turvallisuutta
Uutta
kasvualustaa
palveluille

Mitä selvitetään?

Digirata-selvitysprojektissa on kolme lähtökohtaa. Käytäntöön viemisestä päätetään erikseen selvityksen tulosten perusteella.

Digitalisaation
mahdollisuudet
kustannus-
tehokkaaksi
ratkaisuksi
Kytkeytyminen
Euroopan
rautatiejärjestelmiin
(ERTMS)
Vanhentuvan
kulunvalvonta-
järjestelmän (JKV)
korvaaminen

Matkassa mukana

Näiden tekijöiden lisäksi Digirataa on hahmottelemassa myös muita yhteistyö-organisaatioita ja asiantuntijoita sekä tukitoimintoja toteuttavia kumppaneita.

finrail logo vaylalogo TMF Traficom lvm logo VR HSL

Aikataulu

Hankkeen selvitysvaihe käynnistyi toukokuussa, tuloksista kerromme maaliskuussa 2020. Kuulumisia viestimme matkan varrella myös tällä sivulla.

2019

TOUKOKUU

 • Ohjausryhmä asetetaan
 • Projektinhallinta ja tukitoiminnot käynnistyvät
 • Ylätason tavoitteet selvillä

KESÄKUU

 • Projektiryhmän työskentelyn aloitus
 • Kansainvälisten hankkeiden kartoitus

HEINÄKUU

 • Osaprojektien suunnittelu ja resursointi
 • Yhteisen Big Room -tilan varustelu
 • Kalusto-osaprojektin analyysit

ELOKUU

 • Rautatie- ja tietoliikenneteknologioiden ensimmäiset katsaukset
 • Tarveselvitykseen tavoitteiden konkretisointi

SYYSKUU

 • Kansainvälisiä benchmark-vierailuja
 • Juridisen näkökulman ja sääntelyn tukimateriaalin valmistelu

LOKAKUU

 • Projektin fokusointi väliraportin tulosten perusteella

MARRASKUU

 • Rahoituksen ja kilpailutusmallien vaihtoehdot
 • Kansainvälisten hankkeiden analyysit
 • Rautatie- ja tietoliikenneteknologioiden suuntaviivat

JOULUKUU

 • Teknologioiden ja kaluston loppuselvitykset
 • Tarveselvitys ja talousanalyysit -osaprojektiin syventyminen
 • Markkinainfo laitetoimittajille

2020

TAMMIKUU

 • Rahoituksen ja kilpailutusmallien sekä juridiikan loppuselvitys
 • Loppuraportin laatiminen alkaa
 • Esitys RATA2020-seminaarissa

HELMIKUU

 • Koko selvityksen lopputulosten yhteenveto ja johtopäätökset

MAALISKUU

 • Selvityksen viimeistely

HUHTIKUU

 • Selvityksen luovuttaminen liikenneministerille, tulosten julkistus

Tweetit

Suomi on sitoutunut puolittamaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä. Digitalisaatio ja parempi junatarjonta tukee siirtymää kestävään liikenteeseen. Rautatieliikenteen osuuden kasvattaminen on myös EU:n laajuinen tavoite. #Digirata #ilmasto

Bekanta dig med den omfattande utredningen om moderniseringen av tågkontrollen. #Digirata-utredningen har genomförts i samarbete mellan @lvmfi, @vaylafi, @TrafficFinland, @Finrail, @TraficomFinland, @VRuutiset och @HSL_HRT.

🔗 https://www.lvm.fi/sv/-/mot-digital-och-smart-jarnvagstrafik-1036033

Kohti digitaalista ja älykästä rautatieliikennettä

#Digirata-selvityksen ovat toteuttaneet @lvmfi, @vaylafi, @TrafficFinland, @Finrail, @TraficomFinland, @VRuutiset ja @HSL_HRT.

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162151

Artikkelit

digirata artikkeli
02.04.2020

Kohti digitaalista ja älykästä rautatieliikennettä

Lue lisää >
Digirata @ RATA2020
31.01.2020

Selvitys etenee, mahdollisuudet tarkentuvat

Lue lisää >