Digirata-hankkeessa työskentelee ainutlaatuinen kokoonpano asiantuntijoita, joiden sydämissä roihuaa palo rautatiealaa ja sen uudistamista kohtaan. Yhdessä yli rajojen, ja ratojenkin, asiantuntijamme etsivät ratkaisuja nykyaikaistaa suomalainen junakulunvalvontajärjestelmä. Meneillään olevalla kehitystyöllä vaikutamme vahvasti raideliikenteen tulevaisuuteen. Tavoitteenamme on, että myös tulevien sukupolvien isot ja pienet matkustajat sekä tavarat voivat matkata junalla turvallisesti, sujuvasti ja ympäristöystävällisesti.

Digiradan tehtävänä on uudistaa junien kulunvalvontaan liittyviä rautateiden teknisiä järjestelmiä. Kulunvalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että raiteilla kulkevat junat sekä matkustajat, henkilökunta ja rahti pääsevät turvallisesti ja sujuvasti perille määränpäähänsä. Nykyinen elinkaarensa päässä oleva järjestelmä valvoo nopeusrajoitusten ja opasteiden noudattamista juniin ja rataan asennettujen laitteistojen avulla. Digirata-hankkeen ansiosta saamme junien liikkeistä tietoa digitaalisesti, ilman viivettä, joten rataverkkoa voidaan hyödyntää tulevaisuudessa nykyistä tehokkaammin.

Työmatkoihin junaa käyttäviä ilahduttaa varmasti ajatus siitä, että tiheämmän vuorovälin ansiosta he saavat lisää valinnanvapautta työmatkajärjestelyihinsä. Myös aiempaa paremmat junassa tarjottavat palvelut ja entistä tehokkaampi langaton verkko lisäävät matkustus- ja työskentelymukavuutta. Myös mummolaan matkustavia pitkän matkan lomalaisia helpottaa tieto siitä, että matka sujuu joutuisasti ja aikataulun mukaisesti.

Tulevaisuuden suomalainen rautatie kytkeytyy vahvasti myös muuhun eurooppalaiseen raideliikenteeseen. Vaikka Itämeri erottaa meidät osittain muusta Euroopasta, uusi kulunvalvontajärjestelmämme tulee noudattamaan EU:n yhteisiä rautatieliikenteen vaatimuksia. Olemme ottamassa suuren digiloikan kohti älykästä rautatietä, jossa hyödynnetään uusimpien radioverkkoteknologioiden ja kyberturvallisuuden tuntemista. Digirata toimii kasvualustana uudelle osaamiselle ja liiketoiminnalle, ja pääsemme esittelemään suomalaista teknologisen kehityksen kärkiosaamista ja innovaatioita myös eurooppalaisille kumppaneillemme.

Alusta saakka hankkeemme kantava voima on ollut saumaton, digiratalainen yhteistyö ja yhdessä tekeminen. Asiantuntijamme tulevat monista eri taustaorganisaatioista, mutta Digirata-hankkeessa olemme nimenomaan digiratalaisia. Kunnianhimoisen hankkeemme takana on yhtä köyttä vetävä porukka, joka matkustaa tulevaisuuteen samassa liikkuvassa junassa, jossa jokaisella on yhteinen pääteasema. Vuosikymmeniä kestävän matkan määränpäässä häämöttää yhdessä Suomen parhaaksi luotu, digitaalinen ja älykäs rautatieliikenne.

Digiratalaisia asiantuntijoitamme yhdistää halu luoda parasta Suomelle. Hankkeemme on pitkäkestoinen, joten kokoonpanomme tulee muuttumaan matkan aikana. Väliasemilta nousee uusia osaajia kyytiin, ja heille on varattu vaunujen yläkerroista näköalapaikat yhteiselle oppimismatkallemme. Sanotaan, että yhteistyössä on viisauden alku, ja hankkeemme toimiikin alustana monenlaiselle kehitys- ja yhteistyölle.

Jokainen asiantuntijamme tuo Digiradalle mukanaan oman erityisosaamisensa. Vastavuoroisesti haluamme huolehtia sitoutuneiden asiantuntijoidemme osaamisen kehittämisestä, jotta ihmisemme pysyvät jatkuvasti ajan hermolla ja saavat monipuolisia merkityksiä omalle asiantuntijuudelleen. Käytämme kehitystyössä ketteriä menetelmiä ja kannustamme tekijöitämme kokeilukulttuuriin. Saumaton yhteistyö, avoimuus ja tiedonjako ovat avaintekijöitä yhteisellä oppimismatkallamme. Olemmehan luomassa tulevaisuuden rautateitä, joihin liittyy myös täysin uutta teknologiaa.

Digirata-hankkeella matkaseurueemme ottaa loikan tulevaisuuteen, ja jopa tuntemattomaan. Siksi meidän täytyy uskaltaa tarttua haasteisiin, rikkoa rajoja ja mennä mukavuusalueemme ulkopuolelle. Kunnianhimoinen hanke ei voi menestyä muuten kuin tekemällä töitä aidosti yhtenä tiiminä. Kun autamme kollegoitamme menestymään, autamme koko hanketta menestymään. Tervetuloa seuraksi matkallemme!