I Digispår-projektet arbetar en unik samling experter vilkas hjärtan brinner för järnvägssektorn och dess förnyelse. Tillsammans över gränserna, och även spåren, letar våra experter efter lösningar för att modernisera det finska tågövervakningssystemet. Med det pågående utvecklingsarbetet utövar vi en kraftig påverkan på järnvägstrafikens framtid. Vårt mål är att stora och små passagerare även i de kommande generationerna samt varor ska kunna färdas med tåg, säkert, smidigt och på ett miljövänligt sätt.

Digispårs uppgift är att modernisera järnvägarnas tekniska system med anknytning till tågövervakning. Syftet med övervakningen är att säkerställa att de tåg som färdas på spåren, liksom passagerarna, personalen och fraktgodset, når sin destination på ett säkert och smidigt sätt. Det nuvarande systemet som är i slutet av sin livscykel, övervakar med hjälp av utrustning som är installerad på tågen och längs banan att hastighetsbegränsningar och skyltar efterlevs. Tack vare Digispår-projektet får vi information om tågrörelser digitalt, utan fördröjning, så att bannätet kan utnyttjas ännu effektivare i framtiden.

De som använder tågen för arbetsresor gläds säkert över tanken att de tack vare en ökad turtäthet får större valfrihet när det gäller att arrangera sina arbetsresor. Även rese- och arbetskomforten ökar genom ett effektivare trådlöst nät och att ännu bättre tjänster tillhandahålls på tåget. Långväga semesterfirare som reser till släktingar blir också lättade över vetskapen om att resan går smidigt och enligt tidtabellen.

Framtidens finländska järnväg kommer också att vara starkt kopplad till annan europeisk järnvägstrafik. Även om Östersjön delvis avskiljer oss från resten av Europa kommer vårt nya tågövervakningssystem att uppfylla EU:s gemensamma krav på järnvägstrafiken. Vi håller på att ta ett stort digitalt kliv mot en intelligent järnväg som utnyttjar kunskap om de senaste radionätsteknikerna och cybersäkerheten. Digispår fungerar som en grogrund för ny kompetens och ny affärsverksamhet, och vi kommer också att kunna visa upp finländsk spetskompetens inom teknisk utveckling och innovationer för våra europeiska partner.

Redan från början har drivkraften bakom vårt projekt varit sömlöst, digitalt samarbete och att utföra saker tillsammans. Våra experter kommer från många olika bakgrundsorganisationer, men i Digispår-projektet är vi specifikt digispårare. Bakom vårt ambitiösa projekt står en grupp människor som drar åt samma håll och reser in i framtiden på samma tåg i rörelse, där alla har en gemensam ändstation. Vid målet för den decennielånga resan hägrar en digital och intelligent järnvägstrafik som tillsammans har skapats till Finlands bästa.

Våra experter i Digispår förenas av en vilja att skapa det bästa för Finland. Vårt projekt är långsiktigt, vilket innebär att vår sammansättning kommer att förändras under resan. Nya experter stiger på på mellanstationerna, och för dem har reserverats utsiktsplatser på vagnarnas övre våningar för vår gemensamma läroresa. Det sägs att samarbete är början till visdom, och vårt projekt fungerar som en plattform för många typer av utvecklings- och samarbete.

Var och en av våra experter medför sin egen speciella expertis till Digispår. I gengäld vill vi se till att kompetensen hos våra engagerade experter utvecklas så att våra medarbetare alltid kan hålla jämna steg med tiden och detta får olika betydelser för deras egen expertis. I utvecklingsarbetet använder vi oss av agila metoder och uppmuntrar våra utförare till en experimentkultur. Sömlöst samarbete, öppenhet och informationsutbyte är nyckelfaktorer på vår gemensamma läroresa. När allt kommer omkring skapar vi ju framtidens järnvägar, vilket också innefattar helt ny teknik.

Med Digispår-projektet tar vårt resesällskap ett kliv in i framtiden, och även in i det okända. Därför måste vi våga ta itu med utmaningar, bryta gränser och gå utanför vår komfortzon. Ett ambitiöst projekt kan inte lyckas på annat sätt än genom att arbeta genuint som ett enda team. När vi hjälper våra kollegor att lyckas hjälper vi hela projektet att lyckas. Välkommen att följa med oss på vår resa!