Rautateiden nykyinen junakulunvalvontajärjestelmä (JKV) on auttamattomasti elinkaarensa päässä. Digirata-hankkeessa tavoitteena on uusia tämä vanhentunut järjestelmä kokonaan ja siirtyä radioverkkopohjaiseen kulunvalvontajärjestelmään.

Junakulunvalvontajärjestelmä varmistaa junaliikenteen turvallisuuden ja on siksi kriittisimpiä yhteiskunnan turvallisuutta ylläpitäviä toimintoja. Ilman kulunvalvonnan uusimista jouduttaisiin vuosikymmenen lopulla vähentämään kapasiteettia sekä hidastamaan junien nopeuksia. Hiljalleen hiipuva ratakapasiteetti olisi myrkkyä ilmastotavoitteille, teollisuutemme toimintavarmuudelle ja raideliikenteen suosion kasvattamiselle.

Digiradan avulla ei vain paranneta teknologiaa, vaan myös tehostetaan yhteiskunnan toimivuutta ja lisätään toimintavarmuutta. Ihmisen ja tavaroiden täsmällisempi kulku vähentävät kotitalouksien ja yritysten liikkumis- ja logistiikkakustannuksia, parantavat työmarkkinoiden toimivuutta sekä työvoiman liikkuvuutta. Samalla luodaan yrityksille ennakoitavampi liiketoimintaympäristö.

Suomi on Digiradan myötä tuottavampi ja toimivampi, sillä tavarat ja ihmiset ovat oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Digiradan tuoma reaaliaikainen tieto junien ja tavaroiden sijainnista tarjoaa huimia mahdollisuuksia tehostaa edelleen logistiikkaa ja yhteiskunnan toimivuutta.

Digirata edistää Suomen rautateiden irrottautumista Venäjän rautateistä ja linkittymistä länsimaiseen rautatiejärjestelmään, yhteiseurooppalaisen ERTMS-järjestelmään (European Railway Traffic Management System). Kyberturvallinen rautatiejärjestelmä takaa huoltovarmuuden ja yhteiskunnan toiminnot sen kaikissa olosuhteissa.

Suomi toimii suunnannäyttäjä rautateiden digitalisaatiossa Euroopassa. Suomi aikoo ensimmäisenä maana Euroopassa hyödyntää jo olemassa olevia kaupallisia radioverkkoja, junaliikenteelle tarkoitetun oman radioverkon, sijaan. Hyödyntämällä olemassa olevia verkkoyhteyksiä Suomen ei tarvitse rakentaa erillistä radioverkkoa siirryttäessä eurooppalaiseen junien kulunvalvontajärjestelmään. Tällä ratkaisulla säästetään satoja miljoonia euroja. 

”Monen asian summana olemme muutaman vuoden jälkeen huomanneet tekevämme moderneinta kaupalliseen käyttöön tulevaa rautatiejärjestelmää ensimmäisinä, perustuen omiin tarpeisiimme ja pystyen luottamaan sektorin vahvaan tukeen. Muu Eurooppa seuraa meidän tekemistämme tarkemmin kuin koskaan, koska me osaamme ja uskallamme näyttää suuntaa. Digiradassa teot puhuvat sanoja vakuuttavammin. Olemme tehneet valintoja kuunnellen muiden maiden kokemuksia, toimittajia ja pyrkineet ammentamaan omista kokemuksistamme kaiken mahdollisen. Valinnat on tehty täysin niin, ettemme muodostaisi tarpeettomia vaiheita kehitykseen”, kertovat Digirata-hankkeen Jari Pylvänäinen ja Juha Lehtola.

Suomen rautateiden 160-vuotisessa historiassa otetaan Digiradan myötä taas pitkä harppaus kohti modernimpaa junaliikennettä.

Digirata-hankkeen valmistumista tavoitellaan kokonaisuudessaan vuoteen 2040 mennessä. Rahoitus on varmistettu vuoden 2027 loppuun saakka.