När sommaren övergår till höst tuffar projektet Digispår på i snabb takt. På hösten sysselsätter i synnerhet upphandlingarna för EKA-banavsnittet fram till slutet av året. Avsikten är också att få klarhet gällande lösningarna för användningen av radionätet.

Hösten blir en hektisk tid för Digispår. Det största jobbet är hela upphandlingen för EKA-banavsnittet Lielax–Björneborg/Raumo. Det är ett omfattande arbete. Förutom cirka 60 sakkunniga sysselsätter upphandlingen också många personer som har specialiserat sig på upphandling. Enligt tidsplanen ska största delen av arbetet vara gjort före utgången av året.

Jari Pylvänäinen, projektchef för Digispårs KVV-allians vid Fintraffic, berättar att syftet är att utvidga kännedomen om hur projekt i stil med det nya systemet som Digispår för med sig ska byggas upp, planeras och genomföras som helhet.

”Det här är förstås delvis bekant, men inget ERTMS-projekt av denna typ har tidigare genomförts i Finland. Detta innebär att det första banavsnittet kunde vara utrustat och färdigt för drift i enlighet med de nya moderna kraven”, säger Pylvänäinen.

Pylvänäinen påpekar att man arbetar flitigt med upphandlingarna för att kunna avsluta dem före utgången av året, men som helhet utförs arbetet för många år framöver. Avsikten är att om fem år vara redo att bygga ut systemet till hela Finland.

Europeiska unionens riktlinjer om radionätet inväntas

I höst väntas också Europeiska unionens beslut om riktlinjerna för radionätet. Digispår har aktivt samarbetat med EU, och dialogen med beredarna och internationella myndigheter har fungerat bra. De övriga länderna arbetar dock inte enligt samma tidsplan, och därför finns det från annat håll inget tryck på att fastställa närmare reglering.

Pylvänäinen konstaterar också att det blivit dags att avgöra huruvida man i Finland ska lägga större vikt vid nationella krav eller europeisk interoperabilitet när man går vidare.

”Beslut måste fattas, och om den europeiska regleringen inte ger önskat resultat måste vi hitta lösningar på problemen för att kunna hålla oss till tidsplanen.”

Öppenhet och gott samarbete

Det viktigaste under slutet av året blir enligt Pylvänäinen att man har ett gott samarbete och att de sakkunniga som arbetar tillsammans i projektet har den energi som krävs. I ett intensivt projektarbete händer det ibland att man inte tänker så mycket på den egna psykiska arbetsförmågan.

”Detta projekt genomförs för Finland, och vi har tuffa mål då det gäller att arbeta för och genomföra något nytt. Visst skapar det press, och detta syns vd allas skrivbord. Därför är det också särskilt viktigt att prata om att lämna utrymme för lärande och utveckling, även under press.”

Pylvänäinen betonar att Digispårs medarbetare arbetar långsiktigt.

”Med idrottstermer kunde man säga att året hos oss närmast är ett sprintlopp, och hela projektet är ett maratonlopp. Vi vill att våra sakkunniga trivs och orkar genom hela projektet, från början till slut.”