Presentationerna av upphovsmännen bakom Digispår fortsätter! Den här gången är det cybersäkerhetsexperten Antti Alestalos tur.


Vad arbetar du med och vilken är din roll i Digispår-projektet?

Jag arbetar som cybersäkerhetsexpert och tillsammans med vårt team planerar vi cybersäkerheten i Digispår. Detta täcker ett brett spektrum av delområden, från att definiera krav för olika delsystem till att planera datasäkerhetstester och stödja projektets olika grupper när det gäller cybersäkerhet. Dessutom görs mycket arbete tillsammans med olika partner, såsom ägare och operatörer av rullande materiel, Trafikledsverket och Traficom. I framtiden, när implementeringen av den första bandelen påbörjas, kommer arbetet att fokusera på att arbeta med leverantören och det system som ska byggas. En annan viktig komponent är den trådlösa kommunikationslösning som vårt team har designat tillsammans med Digispårs datakommunikationsteam.

Hur länge har du arbetat i projektet? Hur blev du involverad i Digispår?

Jag har varit med sedan början av utvecklings- och verifieringsfasen, det vill säga ungefär två och ett halvt år. Ursprungligen hamnade jag i Digispår som ett resultat av ett annat projekt där jag utvärderade cybersäkerheten i ett nytt säkerhetsanordningssystem på Riihimäki–Tammerforsbanan. Min nuvarande partner Welado kontaktade mig då och frågade om jag ville delta i att genomföra Digispår via dem.

Vad tycker du är mest intressant i projektet?

Att lära sig nya saker. Även om jag är en erfaren cybersäkerhetsexpert har jag tvingats lära mig mycket nytt om järnvägar och ETCS-systemet (European Train Control System, det europeiska tågkontrollsystemet). I denna helhet ska man sedan kunna bädda in sin egen ca 15-åriga erfarenhet av cybersäkerhet.

Vad gör du helst på fritiden?

I fritidsaktiviteterna ingår löpning, badminton, klättring, cykling, dataspel och dykning. Av dessa är kanske den senast nämnda, dykningen, det jag gör helst, men tyvärr är det långt till varma vatten från hemmastranden.