I byggplaneringen för bansträckan EKA är planeringsdelområdena uppdelade i tre olika helheter: Kumo–Raumo, Kumo–Tallholmen och Tallholmen–Vetenskär samt Lielax–Kumo. Projektet är unikt, eftersom det är många saker som görs för första gången. Ett exempel på detta är anslutning av plankorsningsanläggningar till ETCS.  

Byggplaneringen av Digispårs första kommersiella bansträcka (EKA) pågår som bäst och ska vara klar i slutet av augusti 2024. Byggplaneringen påbörjades i månadsskiftet december-januari. 

”Byggplaneringen har kommit igång bra och framskrider enligt tidtabellen. Arbeten pågår i alla designuppdrag, så att tempot i styrningen av planeringen är ibland ganska svindlande. Vi har ett brett spektrum av toppexperter med i det här projektet, så jag har själv kunnat lära mig något nytt vid varje planeringsmöte”, säger Johanna Kuismin, projektchef för byggplaneringen för EKA. 

Bansträckan EKA är en totalt 190 kilometer lång, enkelspårig bana med 18 trafikplatser. På sex av dem finns det persontrafik, men de övriga betjänar främst underhållet som tekniska trafikplatser. Det egentliga planeringsområdet börjar på västra sidan om Nokia trafikplats, där det finns ett nivåbytesområde på sträckan Siuro–Suoniemi. I nivåbytesområdet ändras tågövervakningen från JKV till ETCS och omvänt. 

I byggplaneringen av bansträckan EKA är planeringsdelområdena uppdelade i tre olika helheter och planeringsgrupper. Den första av dessa är Kumo–Raumo (ca 47 kilometer), där också simuleringen för hela EKA-banan ingår. Den andra är Kumo-Tallholmen (cirka 57 kilometer) och Tallholmen–Vetenskär (cirka 11 kilometer). Den tredje är Lielax–Kumo (cirka 90 kilometer). 

Simuleringen innebär en programmässig imitering av verkligheten vid trafikering av EKA-banan. Med simuleringen har man velat försäkra sig om att de lösningar och principer som togs fram vid förplaneringen 2022 var korrekta. Resultaten av simuleringen utnyttjas för att styra planeringen av säkerhetsanordningarna. 

”Vi har bland annat undersökt lämpligheten hos olika placeringsalternativ för körtillståndsmärken, uppskattat trafikplatsernas linjeblockeringsavstånd samt utnyttjande av virtuella linjeblockeringsavstånd för att det ska skapas bästa möjliga och effektivaste operativa trafikkapacitet för EKA”, säger Pasi Kråknäs, som leder det team som styr byggplaneringen av säkerhetsanordningar i EKA.

I Digispår utarbetade planeringsanvisningar används

Byggplaneringen är ett mycket unikt projekt och det är många saker som görs för första gången. Ett exempel på detta är bland annat hur plankorsningsanordningar ansluts till ETCS i varje enskilt fall. Lösningar på dessa har sökts plankorsningsspecifikt. På liknande sätt har man tänkt igenom plankorsningarnas larmsektioner. Byggplaneringen för EKA är också det första skede där man använder planeringsanvisningarna (RATO22) som har utarbetats i Digispår.  

”När anvisningarna omsätts i praktiken uppstår frågor samt preciserings- och tolkningsbehov. Därför var det naturligt att det team som hade producerat RATO22-anvisningarna tidigare, nu involverades tätt i styrningen av byggplaneringen för EKA. Samtidigt samlar vi in värdefull information för den fortsatta utvecklingen av anvisningarna”, säger Kuismin.   

”Byggplaneringen har framskridit enligt tidtabellen. Det har kommit fram en hel del saker som ibland har behövt styras upp ”i flykten”. Vi provbelastar saker som finns noterade i de nya RATO22-anvisningarna och testar hur de fungerar i planeringen. I början fanns det en liten rädsla för hur det skulle bli när det finns tre olika planeringsgrupper, men hittills har det gått bra”, säger Kråknäs.  

Syftet är att samla lärdomarna från EKA och göra förbättringar på nästa bansträcka, som kommer att utrustas enligt utrullningsplanen. Syftet med de insamlade lärdomarna är kontinuerlig utveckling och förbättring.  

”När byggplanerna blir klara från den sista deluppgiften i augusti väntar en noggrann samordning av planerna. Därefter utnyttjar även utrustningsleverantörerna planerna, och när planerna börjar implementeras på fältet får vi verkligen se resultaten av projektet”, säger Kuismin.