Ett testlok utrustat med det europeiska tågkontrollsystemet körs på det avstängda banavsnittet Kouvola–Kotka–Fredrikshamn. Avsikten är att testa funktionaliteten hos både lok- och banutrustningar samt trafikstyrningssystem. Med hjälp av testbanan fås erfarenhet av ETCS-drift i äkta järnvägsmiljö. 

I mars togs det ytterligare ett betydande steg framåt i Digispår-projektet, då fälttesterna nu har påbörjats på banavsnittet Kouvola–Kotka–Fredrikshamn (KoKoHa). Testkörningarna körs med ett testlok från 1970-talet, utrustat med de europeiska tågens tågkontrollsystem, dvs. ETCS (European Train Control System). Testloket körs på en ETCS-testbana där man testar funktionaliteten hos både lok- och banutrustningar samt trafikstyrningssystemen.  

”Det är klart att det känns bra när vi har fått igång testerna. Man måste dock komma ihåg att vi befinner oss i ett mycket tidigt skede. Vi ser ivrigt fram emot resultaten av testerna. Ett stort tack till alla som har varit med och möjliggjort en lyckad start av testerna. Ett stort antal människor, intressentgrupper och aktörer har varit involverade i detta”, säger Jari Häyrynen som ansvarar för testsystemet.  

Vilka lärdomar om planering av tester har man hittills fått och exakt hur kommer testningarna att utnyttjas? Bland annat dessa frågor får vi svar på i videointervjun av Jari Häyrynen. Videon är på finska.

MicrosoftTeams image (2)
MicrosoftTeams image (4)