Presentationerna av upphovsmännen bakom Digispår fortsätter! Den här gången är det helhetsarkitekt Oskari Forsbloms tur.

Hur länge har du arbetat i projektet? Hur blev du involverad i Digispår?

Jag började arbeta i början av projektets utvecklings- och verifieringsfas, i oktober 2021. Jag är utbildad IT-arkitekt och före Digispår hade jag hållit arkitektutbildningar för Fintraffic och arbetat som arkitekt i ett annat projekt för Fintraffic. I början av utvecklings- och verifieringsfasen av Digispår fick jag frågor om mitt intresse för att delta i projektet.

Jag var inte fullständigt novis på järnvägssektorn före projektet Digispår. Tidigare har jag varit involverad i utvecklingen och underhållet av behörighetsregistret och det nationella järnvägsmaterielregistret samt relaterade gränssnitt på EU-nivå. Jag har även fått besöka ERA:s huvudkontor i Lille.

Berätta mer om din arbetsuppgift.

Jag arbetar främst med systemarkitektur. Därtill hjälper jag till med andra uppgifter där det är möjligt, till exempel granskningar. I systemarkitekturen fokuserar vi på att identifiera beroenden mellan system och delsystem och beskriva dem med hjälp av en standardiserad metodik. Arkitekturfotograferingarna som vi tillhandahåller används bl.a. i upphandlingar, kravhantering och flera olika dokument som produceras i Digispår.

Vad tycker du är mest intressant i projektet?

Det mest intressanta är definitivt att lära sig nytt. I Digispår finns väldigt mycket kompetens och fina människor som det är ett stort privilegium att arbeta med.  Jag har hittat nya vänner i Digispår som jag gärna pratar med även om andra teman än arbete.

Vad gör du på fritiden?

Min fritid spenderar jag med min familj. Två barn under skolåldern ser till att tiden utanför arbetet inte blir trist. En bra ursäkt för att undvika motion. Men jag älskar att röra mig i naturen och ofta packar vi stormköket med oss på veckosluten och äter lunch med familjen ute i naturen. Jag har också börjat syssla med fotografering och jag försöker komma ihåg att ta med mig min kamera alltid när det är möjligt.