I mässan som arrangeras i Berlin deltog internationellt en omfattande skara av aktörer från olika delområden inom järnvägsindustrin. Hur var mottagandet av det framskridande Digispår bland mässbesökarna? Och hur ser det finländska arbetet ut jämfört med övriga Europa? 

InnoTrans-mässan, som hålls vartannat år, arrangerades på nytt i Berlin i september. Världens största mässa för järnvägsindustrin samlade totalt närmare 3 000 utställare och cirka 140 000 besökare. Årets evenemang var ursprungligen planerat att arrangeras redan 2020, men på grund av coronapandemin fick mässan skjutas upp två gånger.  

Från Finland deltog på mässan bland annat Trafikledsverket och Fintraffic, som kraftfullt lyfte fram Finlands och Digispårs synlighet vid evenemanget. Syftet var att främja diskussioner med olika internationella aktörer och att genomföra kartläggningar av marknaden, till exempel beträffande utbudet från utrustningsleverantörer.  

”På mässan ser vi vad som görs runt om i världen och vad som kan uppnås på marknaden. Samtidigt har vi också möjlighet att träffa medlemmar i det nätverk vi har byggt upp och att föra en diskussion med olika aktörer. Tankarna och målen inom Digispår mottogs mycket positivt i diskussionerna. Detta inspirerar oss att fortsätta på den väg som har valts i Finland”, berättar Juha Lehtola från Trafikledsverket, projektchef för det finländska ERTMS-programmet.

Finland i en unik position jämfört med övriga Europa 

På InnoTrans-mässan är utställarna indelade i fem delområden: järnvägsteknik, infrastruktur för järnvägar, kollektivtrafik, inredningsplanering samt tunnelbygge. Att upprätthålla goda diskussionsförbindelser med dessa aktörer bidrar till Digispårs mål att identifiera lämpliga utvecklingsobjekt och pilotlösningar som kan användas även i större utsträckning på EU-nivå. 

Digispårs möjligheter att fungera som vägvisare för det övriga Europa stöds av det faktum att ERTMS (European Rail Traffic Management System, dvs. det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg) ännu inte används alls i Finland. Som ett resultat av detta tyngs inte Finland av någon historik av invanda rutiner, vilket gör det möjligt att friare utveckla nya, framtidssäkra lösningar.   

”Finlands fördel är att Digispår redan i sig är ett genomförandeprojekt, i vilket utvecklingsarbete bedrivs som en del av projektet. Detta ger hållning och målinriktning till arbetet, eftersom det i många andra länder enbart genomförs utvecklingsprojekt. Vi har jobbat hårt för att i internationell skala synliggöra det vi gör. Nu börjar tre års arbete att producera resultat: den feedback vi fick på mässan visar att den finländska modellen börjar bli av stort intresse för andra länder och även för industrin. Den nuvarande utvecklingen av regelverket betonar bevarandet av det gamla, men andra kan följa efter på den väg som har utstakats av Finland och lägga tonvikten på framtida möjligheter”, säger Lehtola.