Trafikledsverket och Fintraffic har undertecknat ett avtal om genomförandet av Digispår-projektet som alliansprojekt. Avtalet är i kraft till och med den 31.12.2022.


”Målet för Digispår-projektet är att Finland tar i bruk ett nytt modernt radionätbaserat passageövervakningssystem för järnvägarna i hela järnvägsnätet senast år 2040. Målet är trafikering av tågen på ett säkert och ännu effektivare sätt”, säger Kari Wihlman, generaldirektör för Trafikledsverket.

”Digispåret moderniserar det finländska järnvägssystemet i sin helhet. I projektet moderniseras också säkerhetsutrustningarna, passageövervakningssystemen och i det närmaste alla system med anknytning till järnvägsnätet.”

”Tack vare Digispår-projektet ligger Finland i framkant i Europa med avseende på utnyttjande av digitalisering för att förbättra järnvägstrafikens säkerhet och funktionalitet samt att öka populariteten. I Digispåret kommer man att utnyttja modern artificiell intelligens och data samt Finlands världsledande datakommunikationsinfrastruktur, initialt 5G och i fortsättningen 6G. Allt detta möjliggör aldrig tidigare skådade fördelar för järnvägstrafiken. Det är fantastiskt att detta avtal gör det möjligt för projektet att gå vidare”, säger Pertti Korhonen, verkställande direktör för trafikstyrningsföretaget Fintraffic.

Förberedelserna för det nya systemet påbörjas

Digispår består av fyra faser: utredning, förberedelse, utveckling och verifiering, samt upphandling och implementering. Det avtal som nu har undertecknats möjliggör att utvecklings- och verifieringsfasen kan avancera.

”I alliansprojektet inleds arbetet med övergången till ett modernt radionätbaserat europeiskt passageövervakningssystem för tåg och specificering av nödvändiga tekniker. Med andra ord är uppgiften att färdigställa en genomförandeplan för en effektiv upphandlings- och genomförandefas för Digispåret”, berättar Esa Sirkiä, avdelningschef hos Trafikledsverket.

Digispåret är en omfattande koncentration av olika parter och experter. Projektdirektör Jari Pylvänäinen hos Fintraffic betonar samarbetet: ”I europeisk skala har vi redan kunnat samarbeta riktigt bra inom hela järnvägssektorn, vilket alliansen kommer att stödja i framtiden. Vi har ett bra tillfälle att vara pionjär i utvecklingen av till exempel järnvägens radionätverk. Det är fantastiskt att vi i Finland satsar på modernisering av järnvägstekniken och arbetar tillsammans för att utveckla ny teknik.”

Trafikledsverkets och Fintraffics mål är att upprätta ett nytt serviceavtal, som sträcker sig till 2027, för en fortsättning av utvecklings- och verifieringsfasen.

Mer information:
Avdelningsdirektör Esa Sirkiä, Trafikledsverket, tfn 029 534 3344

KKP07463

Från vänster: projektdirektör Jari Pylvänäinen (Fintraffic), verkställande direktör Pertti Saarela (Fintraffic Järnväg), verkställande direktör Pertti Korhonen (Fintraffic), generaldirektör Kari Wihlman (Trafikledsverket) och avdelningsdirektör Esa Sirkiä (Trafikledsverket)