Väylävirasto ja Fintraffic ovat allekirjoittaneet sopimuksen Digirata-hankkeen allianssiprojektin toteuttamisesta. Sopimus on voimassa 31.12.2022 saakka.

”Digirata-hankkeen tavoitteena on, että Suomi ottaa käyttöön uuden modernin radioverkkopohjaisen rautateiden kulunvalvontajärjestelmän koko rataverkolla vuoteen 2040 mennessä. Tavoitteena on junien turvallinen ja nykyistä tehokkaampi liikennöinti”, sanoo Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman.

”Digirata uudistaa suomalaisen rautatiejärjestelmän kokonaisuudessaan. Hankkeessa uudistetaan myös turvalaitteet, kulunvalvontajärjestelmät ja lähes kaikki rataverkkoon liittyvät järjestelmät.”

”Digirata-hankkeen ansiosta Suomi on Euroopan kärjessä hyödyntämässä digitalisaatiota raideliikenteen turvallisuuden ja toimivuuden parantamisessa sekä suosion kasvattamisessa. Digiradassa tullaan hyödyntämään modernia tekoälyä ja dataa sekä Suomen maailmankärkeä olevaa tietoliikenneinfrastruktuuria, aluksi 5G:tä ja jatkossa 6G:tä. Tämä kaikki mahdollistaa ennennäkemättömiä hyötyjä rautatieliikenteelle. On hienoa, että tämä sopimus mahdollistaa hankkeen etenemisen”, sanoo liikenteenohjausyhtiö Fintrafficin toimitusjohtaja Pertti Korhonen.

Valmistautuminen uuteen järjestelmään alkaa

Digirata koostuu neljästä vaiheesta, jotka ovat selvitys-, valmistelu-, kehitys- ja verifiointi-, sekä hankinta- ja toteutusvaihe. Nyt allekirjoitettu sopimus mahdollistaa kehitys- ja verifiointivaiheen edistämisen.

”Allianssiprojektissa aloitetaan työ moderniin radioverkkopohjaiseen eurooppalaiseen junien kulunvalvontajärjestelmään siirtymiseksi ja tarvittavien teknologioiden määrittelemiseksi. Toisin sanoen tehtävänä on valmistella Digiradan toteutussuunnitelma tehokkaaseen hankinta- ja toteutusvaiheeseen”, kertoo toimialajohtaja Esa Sirkiä Väylävirastosta.

Digirata on laaja-alainen ja eri osapuolten sekä osaajien keskittymä. Hankejohtaja Jari Pylvänäinen Fintrafficistä korostaa yhteistyötä: ”Olemme eurooppalaisessa mittakaavassa jo nyt pystyneet todella hyvään yhteistyöhön koko rautatiesektorilla, allianssi tukee tätä jatkossa. Meillä on hyvä tilaisuus olla edelläkävijä esimerkiksi rautateiden radioverkon kehityksessä. On hienoa, että Suomessa panostetaan rautatietekniikan uudistamiseen ja tehdään yhdessä työtä uuden teknologian kehittämiseksi.”

Väyläviraston ja Fintrafficin tavoitteena on laatia kehitys- ja verifiointivaiheen jatkosta uusi palvelusopimus, joka ulottuu vuoteen 2027.

Lisätiedot:
Toimialajohtaja Esa Sirkiä, Väylävirasto p. 029 534 3344

KKP07463
Vasemmalta: hankejohtaja Jari Pylvänäinen (Fintraffic), toimitusjohtaja Pertti Saarela (Fintraffic Raide), toimitusjohtaja Pertti Korhonen (Fintraffic), pääjohtaja Kari Wihlman (Väylävirasto) ja toimialajohtaja Esa Sirkiä (Väylävirasto)