Vad arbetar du med och vilken är din roll i Digispår-projektet? 

Jag arbetar som projektchef inom VR:s andel av Digispår. 

Hur länge har du arbetat med projektet? Hur kom det sig att du blev involverad i Digispår-projektet? 

Jag gick med i projektet våren 2021. Min företrädare, som hade en viktig roll under projektets utrednings- och förberedelsefas, skulle gå i pension och jag erbjöds möjligheten att delta i detta mycket intressanta och mångsidiga projekt. Jag insåg genast att detta var en utomordentligt viktig och intressant projekthelhet. Samtidigt kan jag också säga att även om inte alla dagar nödvändigtvis är perfekta, har jag inte en enda gång ångrat att jag följde med på denna fascinerande resa. 

Vad tycker du är mest intressant i projektet? 

Tidigare har jag upplevt järnvägssystemet ur många olika uppgifter och perspektiv. I Digispår upplever jag att alla perspektiv möts och är i kraftig interaktion med varandra. Jag tycker också om att jag dagligen får träffa järnvägsproffs inom olika områden och organisationer, och jag har haft privilegiet att känna några av dem redan under en mycket lång tid. Det är också trevligt att se dessa bekanta människors professionella utveckling och tillväxt när de utökar sin kompetens och sin förmåga på nya delområden. När det gäller den egna personliga utvecklingen har det mest intressanta varit den kraftiga ökningen av internationella kontakter och samarbeten, bl.a. via EUG och CER. Som järnvägsperson har jag lärt mig att agera i enlighet med järnvägsregleringen, men via arbetet med Digispår har jag fått se de processer genom vilka regleringen på EU-nivå utarbetas och på vilka arenor man kämpar om regleringen och därigenom om verksamhetsområdets framtida riktning. 

Hur ser du att Digispår förändrar järnvägsvärlden? 

Genom projektet rör vi oss fortfarande delvis från 1900-talets teknik till 2000-talet. De tekniska lösningarna i Digispår-projektet och de övriga lösningar som projektet ger upphov till kommer att definiera 2000-talets finländska järnvägssystem. När man senare ser tillbaka på den tid som Digispår-projektet skapade, kommer detta att ses som en egen epok, som tydligt skiljer sig från den föregående. Huruvida det kommer att ses som ett stort framsteg och en framgångsrik omvandling av det finländska järnvägssystemet beror till stor del på alla oss som för närvarande arbetar i projektet. Det allra viktigaste är att även mitt i all brådska och projektpress komma ihåg att projektets kvalitativa mål inte ska äventyras för tillfälliga fördelar. Varje lösning måste vara kvalitativt bättre än den tidigare, eftersom vi under mycket lång tid kommer att leva med de effekter som projektet för med sig. 

Vad gör du helst på fritiden? 

Jag går till gymmet ganska aktivt och deltar också i reservistverksamhet. Villan och arbetet på tomten ser vanligtvis också till att det inte finns för mycket fritid. Jag njuter speciellt av att se hur fleråriga växter utvecklas. Det är roligt att se att många växter mår bra trots min omsorg.