Arkisto:

EMMA-vaunun testausmatka on viety loppuun: Mittaustulosten perusteella kaupalliset verkkoyhteydet tarpeeksi kattavia junaliikenteen viestintään

Digirata-hankkeessa kartoitetaan kaupallisten 4G-verkkojen soveltuvuutta junien viestintään ja liikenteenohjaukseen. Koko Suomen rataverkoston kattavat mittaukset ovat nyt päättyneet, ja tulosten perusteella verkon kattavuus ja laatu ovat jopa odotettua paremmat. Seuraavaksi mittauksia tehdään heikomman signaalin rataosuuksilla, ja mittaukset laajennetaan myös Ruotsin puolelle. Suomen tulee luoda junien ohjauksessa käytettävät verkkoyhteydet, kun Euroopan Unionissa siirrytään käyttämään junaliikenteen ohjauksessa uutta […]

Oletko uusi digiratalainen? Nyt haussa useita asiantuntijoita

Hei rautateistä ja tulevaisuudesta kiinnostunut asiantuntija! Meillä on useita uusia kollegoja haussa, joten jos Euroopan toimivimman rautatieliikenteen edistäminen on sinullekin sydämenasia, klikkaa itsesi sivuillemme ja hae joukkoomme! Lue lisää ja hae

Digiradan allianssimallissa työskennellään yhdessä hankkeen parhaaksi yli organisaatiorajojen

Fintraffic Raide ja Väylävirasto allekirjoittivat joulukuussa 2021 vuoden 2022 loppuun saakka voimassa olevan allianssisopimuksen, joka mahdollistaa tehokkaan yhdessä tekemisen Suomen rautatiejärjestelmän hyväksi yli organisaatiorajojen. Mistä allianssimallissa on kyse ja kuinka se edistää yhteistä kehitystyötä? Millainen rooli allianssin eri osapuolilla on hankkeessa? Kuinka yhdessä tekemistä aiotaan jatkaa tulevaisuudessa? Digirata uudistaa suomalaisen rautatiejärjestelmän kokonaisuudessaan. Hankkeessa uudistetaan mm. […]

Digirata mittaa kaupallisten 5G-verkkojen mahdollisuuksia junien viestintään – selvityksen aikana ajetaan läpi koko Suomen rataverkko

EU edellyttää jäsenmaitaan siirtymään junien viestinnässä uuden FRMCS-verkon käyttöön, mutta Suomessa halutaan hyödyntää vain rautateiden liikenteenohjauksen tarpeisiin rakennetun verkkoinfran sijaan kaupallisia 5G-verkkoja. Digirata tähtää junien turvalliseen ja tehokkaaseen liikennöintiin ja testaa uusia 5G-pohjaiseen tiedonsiirtoon nojaavia ratkaisuja. Digirata-hanke on kilpailuttanut kaupallisten radioverkkojen mittauksen toteuttamisen Suomen rataverkolla. Mittaukset alkavat 19.4.2022 ja kestävät kesäkuulle saakka. Mittauspalvelun tuottaa Proxion […]

Digirata on monen toimijan ääni kansainvälisessä keskustelussa – tavoitteena olla rautatieliikenteen suunnannäyttäjä Euroopassa

Tiesitkö, että kansainvälinen yhteistyö rautateillä on välttämättömyys, sillä rautatieliikenteen lainsäädäntö noudattaa tiukasti EU:n vallitsevaa lainsäädäntöä? Rautateiden kansainvälisen kehitystyön keskiössä ovat turvallisuus sekä yhteentoimivuus niin kaluston, radan, laitteiston kuin järjestelmienkin osalta. Millä tavoin Digirata haluaa olla rautatieliikenteen suunnannäyttäjä Euroopassa? Mikä on kansainvälisen yhteistyön suurin haaste, ja millaisia etuja yhteistyö tuo suomalaisille yrityksille? – EU:n strategisena tavoitteena […]

Tervetuloa Europe’s Rail-kumppanuuden kansalliseen infopäivään 22.3.2022!

Rautatiealan kumppanuuden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohaut käynnistyvät huhtikuussa 2022. TKI-haut ovat avoimia kaikille. Ensimmäisellä hakukierroksella on jaossa puolet kumppanuuden kokonaisvolyymista eli lähes 300 miljoonaa euroa EU-rahoitusta. Rautatieliikenteeseen panostaminen on tärkeä keino ilmastoneutraaliuden saavuttamiseen Euroopan liikenteessä ja kuljetuksissa. EU:n sekä alan yksityisen sektorin ja tutkimusyhteisön yhdistävän kumppanuusohjelman tavoitteena on rautatiejärjestelmän uudistaminen ja kestävyyden parantaminen. Kumppanuusohjelmassa painottuu […]

EU:n rautatiealan tutkimus- ja innovaatiokumppanuus tarjoaa rahoitusta ja verkostoja – Infotilaisuus 22.3.2022!

Rautatieala on kokemassa merkittäviä Euroopan laajuisia muutoksia kohti entistä kestävämpää ja älykkäämpää liikkumista. Alan eurooppalaista tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyötä vauhditetaan EU:n Horisontti Eurooppa –ohjelmasta rahoitettavasta Europe´s Rail –kumppanuudesta. Kaikille avoimet TKI-haut avataan huhtikuussa 2022. Kansallisissa infotilaisuudessa 22.3.2022 kerrotaan tarkemmin, mistä on kyse ja miten rahoitusta voi hakea. Horisontti Eurooppa-ohjelma on yksi EU:n suurimmista panostuksista tutkimukseen […]

Laadukas data rataverkolta tuo lisäarvoa

Miten datan hyödyntämäinen näkyy konkreettisesti Digirata-hankkeessa ja minkälaista lisäarvoa se tuo eri toimijoille sekä koko alalle? Yksi käytännön esimerkki Digiradan myötä tulevista muutoksista on se, että rataverkon digitalisaatio mahdollistaa entistä tasalaatuisemman datan keräämisen liikenteestä ja rataverkolta. Rataverkon laitekannan uusiutuessa modernimpaan, saadaan koko rataverkko tuottamaan arvokasta tietoa hyödynnytettäväksi. Data mahdollistaa rataverkon käytön optimoinnin, ja sitä voidaan […]

Digirataluentojen materiaalit

Digiradan luentojen tallenteet ja materiaalit löydät Materiaalipankki-sivun alaosasta. Uusimpana lisättynä luentona on Osallistava riskienhallinta, joka pidettiin 26.1.2022. Linkki Materiaalipankkiin

Digiradan näkymiä

Katso hankejohtaja Jari Pylvänäisen, Väyläviraston toimialajohtaja Esa Sirkiän sekä Fintrafficin toimitusjohtaja Pertti Korhosen videohaastattelut Digiradan näkymistä.