Arkisto:

Mittava turvalaitehankinta luo pohjan Digiradan toimivuudelle

Tarjouskilpailu Digiradan EKA-rataosuuden turvalaitehankinnasta on parhaillaan käynnissä. Uudistuksella saadaan kapasiteettikyvykkyyttä sekä monia lisämahdollisuuksia. Kulunvalvontajärjestelmä sekä radiosuojastuskeskus muodostavat laitehankinnan keskeisimmän osan. Digirata julkaisi viikolla 37 osallistumispyynnön, jossa etsitään tarjouksia turvalaiteuudistuksen hankintaan. Kaikki kriteerit täyttävät halukkaat ja kykenevät voivat jättää osallistumishakemuksen, joiden joukosta referenssien perusteella valitaan neuvotteluihin noin viisi toimittajaa. Valittujen toimittajien kanssa käydään neuvottelut marras–joulukuun vaihteessa […]

Digiradan koeajokuljettajat etujoukoissa uuden äärellä – testiliikenne starttaamassa

Digiradan koeajoihin valitut kuljettajat perehtyivät uuden kulunvalvontajärjestelmän saloihin syyskuussa Kouvolassa. Liikenne Kouvola–Kotka–Hamina-testiosuudella on käynnistymässä loppuvuodesta. Samalla ajaminen virtuaalimaailmassa vaihtuu aitoon rautatieympäristöön. Hämärässä huoneessa on vieri vieressä koneita, joiden ääressä istuu keskittyneesti joukko miehiä kuulokkeet päässä. Näytöillä heidän edessään vilisee junarataa, ja silloin tällöin kuuluu erilaisia merkkiääniä. Ajoittain joku miehistä nostaa luurin, joka vaatii pirisemällä vastaamista. […]

Digiradalla edessä vilkas syksy – EKA-rataosan hankinnat työllistävät suuren joukon asiantuntijoita

Kesän taittuessa syksyyn Digirata-hanke huristelee kovaa vauhtia eteenpäin. Syksyllä työtä teettää erityisesti EKA-rataosan hankinnat, joiden työstö jatkuu vuoden loppuun saakka. Myös radioverkon käyttöön liittyviin ratkaisuihin on määrä saada selvyys. Syksy on Digiradalla työntäyteistä aikaa, jossa suurimpana urakkana ovat EKA-rataosan Lielahti-Pori/Rauma hankinnat kokonaisuutena. Työn laajuudesta kertoo, että noin kuudenkymmenen asiantuntijan lisäksi hankintojen kanssa työskentelee myös useampi […]

Euroopan komission ERTMS-koordinaattori Ruete vierailulla Suomessa

Komission ERTMS-koordinaattori Matthias Ruete vieraili Suomessa kesäkuun alussa tutustumassa Suomen kansalliseen ERTMS-projektiin eli Digirata-hankkeeseen sekä siihen, miten Suomessa edistetään rautatieliikenteen uusien teknologioiden pilotointia ja käyttöönottoa. Kaksipäiväisen vierailun aikana Ruete keskusteli Digiradan edustajien kanssa mm. Digirata-hankkeen etenemisestä, Suomen viestintäverkkoratkaisusta eli toisin sanoen kaupallisten radioverkkoyhteyksien hyödyntämisestä junakulunvalvonnassa, kyberturvallisuudesta sekä toteutetun paikannuspilotin tuloksista. Lisäksi agendalla olivat rahoitusinstrumentit, meneillään […]

Digiradan uusi testirata valmistuu – Radalla pilotoidaan eurooppalaisittain uraauurtavaa junaliikenteen tiedonsiirtoa

Kouvola-Kotka/Hamina-rataosuudelle valmistuvan testiradan rakennustyöt ovat loppusuoralla. Rakentaminen on tehty samaan aikaan rataosan parantamishankkeen kanssa. Testiradan käyttöönottotestit suoritetaan syksyn aikana, ja itse testausajojen on tarkoitus alkaa loppuvuodesta. Junien digitaalisen kuluvalvonnan ratkaisujen testaamista varten rakennettava testirata on valmistumassa Kouvola-Kotka/Hamina-rataosiolle. Radan avulla halutaan kasvattaa kansallista ymmärrystä koko Euroopan kattavan uuden raideliikenteen hallintajärjestelmän (ERTMS) kakkostasosta, jossa junan ja liikenteenhallintajärjestelmän […]

Digiradan tuore raportti: olemassa olevien verkkoyhteyksien hyödyntäminen toimiva vaihtoehto erikseen rakennettavalle radioverkolle

Digirata selvitti kaupallisten 4G-verkkoyhteyksien soveltuvuutta junien viestintään ja liikenteenohjaukseen koko Suomen rataverkon laajuudella keväällä 2022. Testauksien tuloksista julkaistussa raportissa todetaan, että erillisen, pelkästään rautateiden liikenteenohjaukseen tarpeisiin tarkoitetun verkkoinfran rakentamisen sijasta junaliikenteen ohjauksessa voidaan käyttää jo olemassa olevia kaupallisia verkkoyhteyksiä.   Digirata on julkaissut raportin kaupallisten verkkoyhteyksien soveltuvuudesta junien kulunvalvonnan tarpeisiin. Raportin mukaan Suomen rataverkolla suoritettujen […]

Digirataan haetaan rakennuttajakonsulttia

Digiradassa rakennetaan konkretiaa, sillä Fintraffic ja Väylävirasto hakevat rakennuttajakonsulttia Digiradan ensimmäisen rataosuuden (EKA) toteutukseen ja käyttöönottoon. Digirata-hankkeen ensimmäinen kaupallinen rataosuus EKA toteutetaan (Tampere)Lielahti-Pori/Rauma-rataosuudelle. Suunnitelman mukainen rakentamisaika on vuosina 2025–2026 ja käyttöönottoaika Q3/2026. Nyt hankkeessa on edetty siihen vaiheeseen, että Fintraffic Raide Oy ja Väylävirasto ovat käynnistäneet kilpailutuksen rakennuttajakonsultista EKA-rataosuudelle. Tavoitteena on hankkia erityisosaamista omaavia asiantuntijoita […]

Digirata rullaa eteenpäin – Hankintojen valmistelu etenee hyvää vauhtia

Alkuvuonna Digiradassa työtä ovat teettäneet muun muassa EKA-rataosuuden hankinnat sekä hankeorganisaation sisäisen toiminnan kehittäminen. Hankintojen valmistelutyötä on onnistuttu tekemään pääosin suunnitellusti aikataulussa. Myös vuoden alussa voimaan tullut uusi allianssisopimus on lähtenyt hyvin käyntiin.  Suomalaista raideliikennejärjestelmää uudistavassa Digirata-hankkeessa on edistytty hyvää vauhtia ensimmäisen kaupallisen rataosan eli EKA-radan hankintojen valmisteluun. Nyt käynnissä on rakennuttajakonsultin kilpailutus EKA-radan hankintojen […]

Rata23-seminaarin satoa: Digirata kartuttaa tietämystä uudesta kulunvalvonta-järjestelmästä simulaatiotestien avulla

Suomen rataverkolla otetaan käyttöön eurooppalainen junien kulunvalvontajärjestelmä (ETCS) nykyisen kansallisen junien kulunvalvontajärjestelmän (JKV) tullessa elinkaarensa päähän. Parhaillaan käynnissä olevien simulaatiotestausten avulla uuden järjestelmän yksittäisiä toiminnallisuuksia sekä kokonaisuutta voidaan testata helpommin ja kustannustehokkaammin.  Suomen rataverkon turvalaite- ja junien kulunvalvontajärjestelmää uudistava Digirata-hanke yhdistää liikennehallinnan järjestelmät yhdeksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on tuoda Suomessa käyttöön hybriditason 3 ETCS-kulunvalvontajärjestelmä, jossa sekä tiedonsiirto […]