Digiradan laitehankintojen valmistelussa on tärkeää varmistaa, että palapelin kaikki osat pelaavat saumattomasti yhteen halutulla tavalla. Tässä avuksi tulee arkkitehtuuri, joka auttaa hahmottamaan eri kokonaisuuksia sekä niiden välisiä riippuvuuksia. Arkkitehtuuri piirtää auki suunnitelmat ja ratkaisumallit, jotta asiantuntijoiden on helpompi ymmärtää kehitettävää kohdetta paremmin.

Digiradan laitehankintojen valmistelu on kovassa vauhdissa. Vaatimuksia koottaessa ja kirjoittaessa on tärkeää pitää koko ajan mielessä kokonaiskuva sekä varmistaa, että vaatimuksia kirjoitetaan riittävällä tasolla niin kokonaisjärjestelmän osalta kuin myös eri alajärjestelmistä sekä niiden välisistä rajapinnoista. Arkkitehtuurin kautta pystytään muodostamaan kuva kokonaisuudesta ja määrittelemään, mitkä osuudet kuuluvat esimerkiksi mihinkin hankintaan.

”Arkkitehtuuri määrittää käytännössä järjestelmän rakenteen ja eri järjestelmän osien väliset suhteet ja rajapinnat. Operointikonsepti määritellään ensin ylätasolla, jonka jälkeen se tarkennetaan operointiskenaarioiksi, jotka kuvaavat yhden kokonaisjärjestelmän toiminnallisuuden alusta loppuun saakka. Näiden skenaarioiden pohjalta pystymme tunnistamaan ja laatimaan järjestelmäkohtaisesti yksiselitteiset toiminnalliset vaatimukset ”, kertoo Digiradalla vaatimusten hallinnan parissa työskentelevä Katja Tiihonen.

Viimeisimpänä työtä ovat teettäneet EKA-radan laitehankintojen sekä uuden eurooppalaisen junien kulunvalvontajärjestelmän (ETCS) avaintenhallinnan ratkaisun suunnittelun ja vaatimusten työstäminen. Niiden jälkeen työ jatkuu ja vuorossa on tuleviin hankintoihin paneutuminen. Etusijalla ovat varmennetun kauko-ohjausjärjestelmän (CTC) hankintojen vaatimusten laatiminen sekä turvalaitejärjestelmään kuuluvan elementtiohjainten (OC) hankintaa varten suoritettavat arkkitehtuurikuvaukset.

”Suurin haaste työssä on tiedon murusien metsästäminen, sillä valmista tietopakettia ei ole. Arkkitehdiltä vaaditaankin usein hyviä vuorovaikutustaitoja ja välillä myös salapoliisin kykyjä tiedon metsästyksessä. Onneksi Digiradassa on paljon asiantuntevaa porukkaa mukana, jotka haluavat jakaa tietoaan”, sanoo arkkitehtinä Digirata-hankkeessa työskentelevä Oskari Forsblom.  

Arkkitehtuuri tukena uuden äärellä

Arkkitehtuuri on avainasemassa myös kyberturvallisuuden kannalta. Puolustettava arkkitehtuuri tekee kyberturvallisuuden toteutuksesta merkittävästi helpompaa.

”Kyberturvallisuuden rakentaminen sujuu huomattavasti vaivattomammin ratkaisuun, jossa tietovirrat kulkevat suunniteltujen käytävien kautta ja esimerkiksi käyttäjien hallinta on keskitettyä. Näin pystymme varmistamaan, että hankitusta ratkaisusta tulee kyberturvallisuuden näkökulmasta turvallinen ja mahdollisimman hyvin suojattu”, sanoo Digiradan kyberturvallisuusasiantuntija Antti Alestalo.

Kyberturvallisuus on hankkeessa olennaisessa osassa. Alestalon mukaan aiheeseen liittyen luodaan Digiradassa koko ajan uutta. Se osoittaa, kuinka merkittäviä uudistuksia Suomen junaliikenteeseen Digirata-hankkeessa tehdään. Myös Forsblomia innostaa työssä eniten uuden äärellä seisominen.  

”Digiradassa tehdään yhteiskunnallisesti merkittävää asiaa, nimittäin tulevaisuuden raideliikennettä. Sillä on suuri merkitys ihmisten ihan jokapäiväiseen elämään. Olen päässyt oppimaan Digiradassa valtavasti uutta liittyen rautatiealaan, jota olen päässyt soveltamaan arkkitehtuurimallintamisessakin”, hän kertoo.