Arkisto:

Sinustako diplomityöntekijä Digirata-hankkeeseen?

Haemme nyt kahta diplomityöntekijää Digiradan Tekninen kokonaisuus -vastuualueelle. Fintrafficissa työskentelee yhteensä yli 1 100 huippuammattilaista neljän eri liikennemuodon parissa. Haluamme olla omalta osaltamme myötävaikuttamassa siihen, että Suomessa on maailman turvallisin, sujuvin ja ympäristöystävällisin liikenne. Kehitämme aktiivisesti tulevaisuuden digitaalisia ratkaisuja sekä teemme töitä luodaksemme Suomeen maailmanluokan liikenteen ekosysteemin. Fintraffic Raide Oy vastaa raideliikenteen ohjaus- ja hallintapalveluista […]

Hankinnat työllistivät digiratalaisia tänä vuonna – mitä vuosi 2024 tuo tullessaan?

Vuosi 2023 alkaa olla paketoituna. Ja tuleva vuosi on jo aivan ovella. Miltä kulunut vuosi näyttää tässä hetkessä katsottuna? Entäpä mitä edistysaskeleita päästään ottamaan vuonna 2024? Hankkeen allianssin projektipäällikkö Jari Pylvänäinen reflektoi meille mennyttä vuotta ja samalla katsoo ensi vuoteen.   Vuonna 2023 Digirata-hankkeessa riitti työtä erityisesti turvalaitehankinnassa ja siihen liittyvien hankintojen valmistelutöissä, jotka käynnistyivät […]

Digirata haluaa kaupallisten verkkojen hyödyntämisen osaksi EU-säätelyä: “Ei ole mitään järkeä olla käyttämättä valmiina olevaa infrastruktuuria”

Suomi tulee luopumaan asteittain junaliikenteen viestinnässä käytettävästä Kansallisesta junien kulunvalvontajärjestelmästä (JKV) 2030-luvun taitteessa. Tilalle tulee eurooppalainen junien kulunvalvontajärjestelmä (ERTMS), jonka viestintäverkkoratkaisuksi on Suomessa kehitteillä kaupallisten radioverkkojen hyödyntäminen. Liikenneneuvos Janne Hauta LVM:stä kertoo, kuinka Suomen ratkaisu voisi hyödyntää koko Euroopan rautatieliikennettä. Digirata-hankkeessa on pitkin kulunutta vuotta viestitty ahkerasti Euroopan unionin komission ja rautatieviraston (ERA) suuntaan siitä, […]

Sääntely kaupallisten verkkojen hyödyntämisestä antaa odotuttaa itseään – Digirata kehitti väliaikaisratkaisun EKA-rataosaa varten

Jotta EKA-rataosuudella päästään käyttämään junaliikenteen viestinnässä kaupallisia verkkoyhteyksiä, Digirata on kehittänyt uuden väliaikaisen radioratkaisun, jossa hyödynnetään jo olemassa olevia laitteita. Syksyn aikana rataverkolla ajetaan testiajoja, joissa kartoitetaan laitteiden suorituskykyä ja luotettavuutta. Testien perusteella luodaan määritelmät, joiden avulla junaoperaattorit voivat ottaa väliaikaisen radioratkaisun käyttöön.   Digirata-hankkeen tavoitteena on käyttää valmiita kaupallisia verkkoyhteyksiä junien yhteydenpitoon. Kansainvälisen rautatieliitto UIC:n […]

Arkkitehtuuri auttaa Digirataa kerryttämään ymmärrystä laajoista järjestelmäkokonaisuuksista

Digiradan laitehankintojen valmistelussa on tärkeää varmistaa, että palapelin kaikki osat pelaavat saumattomasti yhteen halutulla tavalla. Tässä avuksi tulee arkkitehtuuri, joka auttaa hahmottamaan eri kokonaisuuksia sekä niiden välisiä riippuvuuksia. Arkkitehtuuri piirtää auki suunnitelmat ja ratkaisumallit, jotta asiantuntijoiden on helpompi ymmärtää kehitettävää kohdetta paremmin. Digiradan laitehankintojen valmistelu on kovassa vauhdissa. Vaatimuksia koottaessa ja kirjoittaessa on tärkeää pitää […]

Tule mukaan Älykäs raideliikenne-työpajoihin

Fintrafficin Ekosysteemipalvelut järjestää Liikenteen dataekosysteemin sateenvarjon alla kaksi rautatieaiheista työpajaa laajemman yhteistyön käynnistämiseksi loppuvuonna 2023. Tavoitteena on mm. selkiyttää yhteisiä kehittämiskohteita sekä yhteistyön toimintatapaa jatkossa. Työpajoihin toivotaan rautatiealalla työskenteleviä ja siitä kiinnostuneita asiantuntijoita jakamaan yhdessä asiantuntemustaan ja keskustelemaan eri toimijoiden tarpeista ja näkemyksistä. Työpajat pidetään TEAMSin välityksellä seuraavasti: 1.11.2023 klo 9:00-12:00 12.12.2023 klo 13:00-15:00 Työpajoihin […]

Mittava turvalaitehankinta luo pohjan Digiradan toimivuudelle

Tarjouskilpailu Digiradan EKA-rataosuuden turvalaitehankinnasta on parhaillaan käynnissä. Uudistuksella saadaan kapasiteettikyvykkyyttä sekä monia lisämahdollisuuksia. Kulunvalvontajärjestelmä sekä radiosuojastuskeskus muodostavat laitehankinnan keskeisimmän osan. Digirata julkaisi viikolla 37 osallistumispyynnön, jossa etsitään tarjouksia turvalaiteuudistuksen hankintaan. Kaikki kriteerit täyttävät halukkaat ja kykenevät voivat jättää osallistumishakemuksen, joiden joukosta referenssien perusteella valitaan neuvotteluihin noin viisi toimittajaa. Valittujen toimittajien kanssa käydään neuvottelut marras–joulukuun vaihteessa […]

Digiradan koeajokuljettajat etujoukoissa uuden äärellä – testiliikenne starttaamassa

Digiradan koeajoihin valitut kuljettajat perehtyivät uuden kulunvalvontajärjestelmän saloihin syyskuussa Kouvolassa. Liikenne Kouvola–Kotka–Hamina-testiosuudella on käynnistymässä loppuvuodesta. Samalla ajaminen virtuaalimaailmassa vaihtuu aitoon rautatieympäristöön. Hämärässä huoneessa on vieri vieressä koneita, joiden ääressä istuu keskittyneesti joukko miehiä kuulokkeet päässä. Näytöillä heidän edessään vilisee junarataa, ja silloin tällöin kuuluu erilaisia merkkiääniä. Ajoittain joku miehistä nostaa luurin, joka vaatii pirisemällä vastaamista. […]

Digiradalla edessä vilkas syksy – EKA-rataosan hankinnat työllistävät suuren joukon asiantuntijoita

Kesän taittuessa syksyyn Digirata-hanke huristelee kovaa vauhtia eteenpäin. Syksyllä työtä teettää erityisesti EKA-rataosan hankinnat, joiden työstö jatkuu vuoden loppuun saakka. Myös radioverkon käyttöön liittyviin ratkaisuihin on määrä saada selvyys. Syksy on Digiradalla työntäyteistä aikaa, jossa suurimpana urakkana ovat EKA-rataosan Lielahti-Pori/Rauma hankinnat kokonaisuutena. Työn laajuudesta kertoo, että noin kuudenkymmenen asiantuntijan lisäksi hankintojen kanssa työskentelee myös useampi […]