Nykyisin käytössä oleva junien kulkua turvaava järjestelmä on tulossa elinkaarensa päähän ja järjestelmä on tarkoitus uusia Digirata-hankkeessa koko Suomen rataverkolla. Fintraffic Raide Oy ja Siemens Mobility Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen keskitetyn turvalaitejärjestelmän toimittamisesta Digiradan ensimmäiselle kaupalliselle rataosalle, Lielahti-Rauma/Pori-välille.  Sopimuksen ansiosta Digirata etenee kohti konkretiaa.

Turvalaitehankinnan keskeisimpinä osina ovat uusi asetinlaite ja radiosuojastuskeskus. Ne ovat peruspilarit, joiden päälle Digiradan toiminnallisuudet voidaan rakentaa.

”Digirata alkaa nyt konkretisoitumaan suunnitelmista tekoihin. Tällä hankinnalla valetaan perusta koko Suomen rautateiden tulevaisuudelle. Juuri päättynyt keskitetyn turvalaitteen hankinta tarkoittaa alkua pitkässä kehitysvaiheessa, jossa kaikkiin rautateiden teknisiin järjestelmiin tehdään muutoksia. Ensimmäinen kaupallinen rataosa on merkittävä osa tätä kehityskokonaisuutta. Meillä on nyt mahdollisuus rataosalla lisätä sellaisia toiminnallisuuksia, joilla voidaan lisätä raiteiden tehokasta käyttöä. Hyödyt skaalautuvat myöhemmin koko rataverkolla”, sanoo Digiradan hankejohtaja Jari Pylvänäinen

”Olemme erittäin ilahtuneita, että Fintraffic ja Digirata ovat valinneet Siemens Mobilityn kumppanikseen Suomen ensimmäisen ETCS-radan toteuttamiseen. Digirata tuo mukanaan lisää kapasiteettia, parantaa täsmällisyyttä, minimoi häiriöitä, parantaa turvallisuutta ja kestävää kehitystä rautatieverkolla. Fintraffic ja Siemens Mobility muovaavat yhdessä rautatieliikenteen tulevaisuutta”, kertoo Siemens Mobilityn tekninen johtaja Jari Jussila.

Työt rataosalla käyntiin heti – valmista 2027

Ensimmäisen vaiheen uudistus käsittää käytännössä 190 kilometriä rataa, johon uusi turvalaitejärjestelmä rakennetaan. Ensimmäisen vaiheen kohteeksi valikoitui Lielahti-Rauma/Pori-väli, sillä se pitää sisällään matkustaja- ja tavaraliikennettä.  Tavoitteena on, että ensimmäisen vaiheen rakentaminen valmistuu syksyllä 2025 ja koko rataosan kattava kulunvalvontajärjestelmä tulee käyttöön vuonna 2027.

Suomi edelläkävijä Euroopassa

Digirata-hankkeen myötä rautateillä on tavoitteena siirtyä radioverkkopohjaiseen kulunvalvontajärjestelmään ja uuden turvalaitejärjestelmän toteuttaminen luo pohjaa historialliselle järjestelmäuudistukselle.

Suomi aikoo ensimmäisenä maana Euroopassa hyödyntää jo olemassa olevia kaupallisia radioverkkoja, junaliikenteelle tarkoitetun oman radioverkon, sijaan. Hyödyntämällä olemassa olevia verkkoyhteyksiä Suomen ei tarvitse rakentaa erillistä radioverkkoa siirryttäessä eurooppalaiseen junien kulunvalvontajärjestelmään. Tällä ratkaisulla säästetään satoja miljoonia euroja.

”Tämä on merkittävä askel junaliikenteen kehittämiselle ja Digiradalle hankkeena. Digirata on välttämättömyysinvestointi, jota ilman rautateiden tulevaisuus on vaakalaudalla ja samalla myös rautateiden kehityshanke, joka mahdollistaa merkittävän digitalisaatiohypyn ja tiedon laajemman hyödyntämisen junaliikenteen kehittämiseksi. Junaliikenne on tulevaisuuden liikkumismuoto ja panostaminen sen kehitykseen on olennaista, jotta jatkossakin Suomessa voidaan tarjota liikkumiseen vaihtoehto, joka on ympäristön kannalta kestävä sekä asiakastarpeita vastaava. Digirata ja sen kehitysaskeleet rakentuvat rautatietoimijoiden yhteistyönä kohti täsmällisempää, toimintavarmempaa, turvallisempaa sekä kustannustehokkaampaa liikennettä, kertoo Fintrafficin raideliikenteenohjauksen toimitusjohtaja Sanna Järvenpää

Digirata parantaa rautateiden turvallisuutta ja välityskykyä sekä mahdollistaa raideliikenteen kasvun. Lisäksi se vastaa eurooppalaisten pakottavien ERTMS-vaatimusten käyttöönottoon.

Digirata-hankkeen valmistumista tavoitellaan kokonaisuudessaan vuoteen 2040 mennessä. Rahoitus on varmistettu vuoden 2027 loppuun saakka.

.