Arkiv:

En omfattande upphandling av säkerhetsanordningar skapar grunden för Digispårs funktion

Anbudstävlingen för upphandling av säkerhetsanordningar för Digispårs EKA-banavsnitt pågår för närvarande. Reformen ger kapacitet samt många tilläggsmöjligheter. Passagekontrollsystemet samt radioskyddscentralen är den viktigaste delen i anordningsupphandlingen. Vecka 37 publicerade Digispår en begäran om deltagande, där anbud söks för upphandlingen av nya säkerhetsanordningar. Alla intresserade som har kapaciteten och uppfyller kriterierna kan lämna in en ansökan […]

Digispårs provkörningsförare i täten för något nytt – testtrafiken startar snart

De förare som valts för Digispårs provkörningar satte sig in i hemligheterna med det nya passagekontrollsystemet i september i Kouvola. Trafiken på testavsnittet Kouvola–Kotka–Fredrikshamn ska inledas i slutet av året. Samtidigt överförs körningen i virtuell värld till en äkta järnvägsmiljö. I ett svagt upplyst rum finns en rad med datorer, vid vilka en grupp koncentrerade […]

En livlig höst väntar Digispår – Upphandlingarna för EKA-banavsnittet sysselsätter en stor grupp sakkunniga

När sommaren övergår till höst tuffar projektet Digispår på i snabb takt. På hösten sysselsätter i synnerhet upphandlingarna för EKA-banavsnittet fram till slutet av året. Avsikten är också att få klarhet gällande lösningarna för användningen av radionätet. Hösten blir en hektisk tid för Digispår. Det största jobbet är hela upphandlingen för EKA-banavsnittet Lielax–Björneborg/Raumo. Det är […]

Europeiska kommissionens ERTMS-koordinator Ruete på besök

I början av juni besökte Matthias Ruete, kommissionens ERTMS-koordinator, Finland för att bekanta sig med Finlands nationella ERTMS-projekt, Digispår-projektet, och hur Finland främjar pilotförsök och ibruktagande av ny teknik för järnvägstrafik. Under det två dagar långa besöket diskuterade Ruete med representanter för Digispår bl.a. hur Digispår-projektet framskrider, Finlands lösning för kommunikationsnät, dvs. utnyttjande av kommersiella […]

EU strävar efter att harmonisera tågtrafiken i hela Europa – regleringen påverkar också anskaffningen av utrustning till Digispår

Den ökande järnvägstrafiken har en betydande inverkan på uppnåendet av utsläppsminskningsmålen, och därför driver EU på hårt för att järnvägstrafiken ska bli smidigare över hela Europa. Målet är att tågen i framtiden ska röra sig okomplicerat över landgränserna – inom ett gemensamt europeiskt järnvägsområde: ”Tanken är att tågtrafiken ska fungera lika smidigt som flygtrafiken, där […]

Pilotprojekt i Digispår i testfasen – Nytt system för positionsbestämning gör det möjligt att bestämma tågens exakta position

I Digispår-projektet testas ett nytt system för positionsbestämning som baseras på satellitpositioneringsteknik. Med hjälp av testutrustningen som installeras i loket kan tågens position i framtiden bestämmas mycket mer exakt än för närvarande. Funktionaliteten testas särskilt i miljöer som är mer utmanande när det gäller positionsbestämning. Det tågkontrollsystem (JKV) som används i Finland för närvarande börjar […]