Vuosi 2023 alkaa olla paketoituna. Ja tuleva vuosi on jo aivan ovella. Miltä kulunut vuosi näyttää tässä hetkessä katsottuna? Entäpä mitä edistysaskeleita päästään ottamaan vuonna 2024? Hankkeen allianssin projektipäällikkö Jari Pylvänäinen reflektoi meille mennyttä vuotta ja samalla katsoo ensi vuoteen.  

Vuonna 2023 Digirata-hankkeessa riitti työtä erityisesti turvalaitehankinnassa ja siihen liittyvien hankintojen valmistelutöissä, jotka käynnistyivät alkuvuodesta. Hankintojen tarkoituksena on saada Suomeen järjestelmäkokonaisuus, joka on yhteensopiva yleiseurooppalaisen raideliikenteen hallintajärjestelmän (ERTMS) kanssa. Turvalaitehankinnan hankintapäätös tullaan tekemään vuoden 2024 alkupuolella.

”Tämäntyyppisen järjestelmän hankintaa ei ole Suomessa aikaisemmin toteutettu. Olemme asettaneet tavoitteemme korkealle ja pyrimme todella moderniin ratkaisuun myös eurooppalaisessa mittakaavassa. Tarkoituksena on myös oppia mahdollisimman paljon tästä toteutuksesta ja hyödyntää tätä tietoa myös laajemmissa toteutusvaiheen hankinnoissa”, kertoo johtaja Jari Pylvänäinen Fintrafficilta.

Digirata-hankkeessa on viety ahkerasti Euroopan suuntaan Suomen viestiä siitä, että junien kulunvalvonnassa tulisi pystyä hyödyntämään myös kaupallisia verkkoyhteyksiä. Tämän osalta Kouvola-Kotka/Hamina-rataosuudella päästiinkin todistamaan eurooppalaisestikin harvinaislaatuinen tapahtuma, kun veturi ajoi ensimmäistä kertaa julkisten verkkoyhteyksien kautta tapahtuvassa ohjauksessa. Ratkaisu onkin jo herättänyt positiivisia reaktioita kansainvälisellä kentällä.

Kuluneen vuoden aikana yhteistyö eri tahojen välillä on tiivistynyt Pylvänäisen mukaan selkeästi ja yhteisiä tavoitteita on pyritty selkeyttämään ja edelleen kehittämään. Myös hankkeessa käytettävää allianssimallia on onnistuttu jalkauttamaan käytäntöön paremmin.

”Olemme lisäksi tehneet rautatiesektorin yhteisen kehitys – hallintasuunnitelman, joka määrittää laajemmin kansallista tahtotilaa, eli esimerkiksi sitä mihin haluamme asioita teknologisesti edistää. Tämä suunnitelma tukee yhteistyön konkretisointia sekä määrittelee tavoitteitamme pidemmällä aikavälillä”, Pylvänäinen sanoo.

EKA-rataosan rakentaminen käynnistyy ensi vuonna

EKA-nimellä kulkevan Lielahti-Rauma/Pori-rataosuuden projektien koordinointi tulee Pylvänäisen mukaan olemaan ensi vuonna suuressa roolissa, kun rataosan rakentaminen alkaa toden teolla. Turvalaitejärjestelmän osalta alkaa määrittelytyö sekä kokonaisturvallisuuden tarkastelu, ja ensimmäiset toimituksen demot on määrä toteuttaa kesään mennessä.

Lisäksi Digirata-hanke tulee etenemään tulevana vuonna koko ajan lähemmäs laajempaa konkretisoituvaa toteutusvaihetta. Tämän tueksi kehitetään toteutusvaiheen toteutussuunnitelma, joka pitää sisällään myös maan laajuisen järjestelmäuusinnan hankestrategian. Vuoden aikana tarkennetaan myös etenemistä toteutusvaiheessa sekä tehdään työtä pitkäjänteisen rahoituksen varmistamiseksi.

Pylvänäinen on itse ylpeä varsinkin siitä, miten paljon hanke on kerryttänyt suomalaista osaamista uuden järjestelmäkokonaisuuden osalta. Digiratalaisia hän haluaa kiittää erityisesti näiden pitkäjänteisestä työstä hankkeen eteen.

”Me olemme luomassa Suomeen täysin uudenlaista järjestelmää ja toimintamallia, ja tämä vaatii sitkeyttä koko porukalta. Minua ilahduttaa nähdä, kuinka ihmiset innostuvat edelleen siitä, mitä olemme tekemässä. Tämä antaa hankkeelle voimia kulkea eteenpäin myös vuonna 2024. Kiitos kaikille, niin digiratalaisille kuin kumppaneillekin, kuluneesta vuodesta ja oikein hyvää joulua”, hän päättää.