Kesän taittuessa syksyyn Digirata-hanke huristelee kovaa vauhtia eteenpäin. Syksyllä työtä teettää erityisesti EKA-rataosan hankinnat, joiden työstö jatkuu vuoden loppuun saakka. Myös radioverkon käyttöön liittyviin ratkaisuihin on määrä saada selvyys.

Syksy on Digiradalla työntäyteistä aikaa, jossa suurimpana urakkana ovat EKA-rataosan Lielahti-Pori/Rauma hankinnat kokonaisuutena. Työn laajuudesta kertoo, että noin kuudenkymmenen asiantuntijan lisäksi hankintojen kanssa työskentelee myös useampi henkilö, jotka ovat erikoistuneet hankintoihin. Aikataulullisesti pääosan työstä on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä.

Digiradan KVV-allianssin projektipäällikkö Jari Pylvänäinen Fintrafficilta kertoo, että tavoitteena on kartuttaa tietämystä siitä, miten Digiradan mukanaan tuoman uuden järjestelmän kaltaisia projekteja rakennetaan, suunnitellaan ja viedään läpi kokonaisuutena.

”Osittain tämä on tietysti tuttuakin, mutta yhtään tämän tyyppistä ERTMS-projektia ei olla aikaisemmin Suomessa toteutettu. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä olisi ensimmäinen rataosa varusteltu ja operoitavissa uusien modernien vaatimusten mukaisesti”, Pylvänäinen sanoo.

Pylvänäinen huomauttaa, että vaikka hankintojen kanssa työskennellään ahkerasti vuoden loppu tähtäimessä, työtä tehdään kokonaisuudessaan monen vuoden tähtäimellä. Tarkoitus on olla viiden vuoden kuluttua jo valmiina rakentamaan loppuosa Suomea.

Euroopan Unionin radioverkkolinjauksia odotetaan

Tänä syksynä odotetaan myös Euroopan Unionin päätöksiä radioverkkolinjauksista. Digiradan yhteistyö EU:n suuntaan on ollut aktiivista, ja keskusteluyhteydet valmistelijoiden sekä kansainvälisten virastojen kanssa ovat olleet toimivia. Muut maat eivät kuitenkaan ole samanlaisella aikataululla liikenteessä, joten painetta regulaation tarkempaan määrittelyyn ei tule muualta.

Pylvänäinen toteaakin, että on tullut aika päättää, aikooko Suomi edetessään painottaa enemmän kansallisia vaatimuksia vai eurooppalaista yhteentoimivuutta.

”Päätöksiä on tehtävä, ja jos eurooppalainen säätely ei tuo toivottua lopputulosta, meidän on pakko löytää ongelmiin ratkaisut, jotta pysymme aikataulussa.”

Avoimuutta ja hyvää yhteistyötä

Loppuvuoden tärkeimmäksi teemaksi Pylvänäinen nostaa hyvän yhteistyön ja hankkeessa yhdessä työskentelevien asiantuntijoiden jaksamisen. Intensiivisessä hanketyössä voi joskus oma jaksaminen jäädä vähemmälle huomiolle.

”Tätä hanketta tehdään Suomelle, ja meillä on kovat tavoitteet tehdä ja toteuttaa uutta. Totta kai se tuo painetta, ja tämä näkyy jokaisen työpöydällä. Siksi onkin erityisen tärkeää puhua siitä, että paineenkin keskellä jätetään tilaa oppimiselle ja kehittymiselle.”

Pylvänäinen painottaa, että digiratalaiset tekevät pitkäjänteistä työtä.

”Urheilutermein voidaan sanoa, että vuosi meillä vastaa enemmän pikamatkaa ja koko projekti on se maraton. Me haluamme, että asiantuntijamme viihtyvät ja jaksavat koko hankkeen läpi alusta loppuun.”