Arkisto: Ajankohtaista

Tekijät Digiradan takana: Kyberturvallisuusasiantuntija Antti Alestalo

Digiradan tekijöiden esittelyt jatkuvat! Tällä kertaa vuorossa on kyberturvallisuusasiantuntija Antti Alestalo.   Mitä teet työksesi ja mikä on roolisi Digirata-hankkeessa?  Toimin kyberturvallisuusasiantuntijana ja suunnittelemme tiimimme kanssa Digiradan kyberturvallisuutta. Tämä kattaa paljon eri osa-alueita alkaen vaatimusten määrittelystä eri osajärjestelmille aina tietoturvatestauksen suunnitteluun ja projektin eri ryhmien tukemiseen kyberturvallisuuden suhteen. Lisäksi paljon työtä tehdään eri kumppanien kanssa, kuten […]

Sinustako diplomityöntekijä Digirata-hankkeeseen?

Haemme nyt kahta diplomityöntekijää Digiradan Tekninen kokonaisuus -vastuualueelle. Fintrafficissa työskentelee yhteensä yli 1 100 huippuammattilaista neljän eri liikennemuodon parissa. Haluamme olla omalta osaltamme myötävaikuttamassa siihen, että Suomessa on maailman turvallisin, sujuvin ja ympäristöystävällisin liikenne. Kehitämme aktiivisesti tulevaisuuden digitaalisia ratkaisuja sekä teemme töitä luodaksemme Suomeen maailmanluokan liikenteen ekosysteemin. Fintraffic Raide Oy vastaa raideliikenteen ohjaus- ja hallintapalveluista […]

Tervetuloa Digiradan verkkoseminaariin ratakaluston kyberturvallisuudesta

Mitä tulee tietää ratakaluston kyberturvallisuudesta, kun Suomi siirtyy Digirata-aikaan? Mitkä ovat rautatieyritysten kyberturvallisuuden peruspilareita? Näihin ja muihin kysymyksiin saat vastauksen Digiradan webinaarissa. Digiradan kyberturvallisuustiimi järjestää tiistaina 12.3.2024 kello 13-14.30 verkkoseminaarin Digiradasta ja ratakaluston kyberturvallisuudesta. Luennolla käydään läpi, mitä täytyy huomioida ratakaluston kyberturvallisuuden osalta, kun Suomi siirtyy Digirata-aikaan ja ERTMS/ETCS-pohjaiseen junien kulunvalvontaan. Esityksessä käydään läpi rautatieyritysten […]

Digirata-hankkeen merkittävin kokonaisuus on jo nyt tekeillä – näin toteutusvaihetta työstetään

Digirata-hankkeen kaikkein isoin kokonaisuus toteutusvaihe (roll-out) on nyt tekeillä, ja hankkeessa on käynnistetty toteutusvaiheen suunnitelman (roll-out-suunnitelma) tuottaminen. Toteutusvaiheen suunnitelman on tarkoitus kattaa kaikki EKA-osa-alueen ulkopuolelle jäävä Digirata-hankkeen tekeminen vuodesta 2025 vuoteen 2040.   Digirata-hanke on karkeasti jaoteltu kahteen isoon osa-alueeseen, jotka ovat EKA ja ROSU. EKA on ensimmäinen kaupallinen rataosuus, joka rakentuu Lielahti-Pori/Rauma-välille. ROSU pitää sisällään […]

Tekijät Digiradan takana: Jonas Eriksson, Digiradan hankejohtaja VR:llä

Digiradan tekijöiden esittelyt jatkuvat jälleen! Tällä kertaa vuorossa on Jonas Eriksson VR:ltä. Mitä teet työksesi ja mikä on roolisi Digirata-hankkeessa?  Toimin hankejohtajana VR:n Digirata-osuudessa.  Kuinka pitkään olet työskennellyt hankkeen parissa? Miten päädyit mukaan Digirata-hankkeeseen?  Tulin hankkeeseen mukaan keväällä 2021. Edeltäjäni, jolla oli merkittävä rooli hankkeen selvitys- ja valmisteluvaiheessa, oli eläköitymässä ja minulle tarjottiin mahdollisuutta tulla […]

Hankinnat työllistivät digiratalaisia tänä vuonna – mitä vuosi 2024 tuo tullessaan?

Vuosi 2023 alkaa olla paketoituna. Ja tuleva vuosi on jo aivan ovella. Miltä kulunut vuosi näyttää tässä hetkessä katsottuna? Entäpä mitä edistysaskeleita päästään ottamaan vuonna 2024? Hankkeen allianssin projektipäällikkö Jari Pylvänäinen reflektoi meille mennyttä vuotta ja samalla katsoo ensi vuoteen.   Vuonna 2023 Digirata-hankkeessa riitti työtä erityisesti turvalaitehankinnassa ja siihen liittyvien hankintojen valmistelutöissä, jotka käynnistyivät […]

Digirata haluaa kaupallisten verkkojen hyödyntämisen osaksi EU-säätelyä: “Ei ole mitään järkeä olla käyttämättä valmiina olevaa infrastruktuuria”

Suomi tulee luopumaan asteittain junaliikenteen viestinnässä käytettävästä Kansallisesta junien kulunvalvontajärjestelmästä (JKV) 2030-luvun taitteessa. Tilalle tulee eurooppalainen junien kulunvalvontajärjestelmä (ERTMS), jonka viestintäverkkoratkaisuksi on Suomessa kehitteillä kaupallisten radioverkkojen hyödyntäminen. Liikenneneuvos Janne Hauta LVM:stä kertoo, kuinka Suomen ratkaisu voisi hyödyntää koko Euroopan rautatieliikennettä. Digirata-hankkeessa on pitkin kulunutta vuotta viestitty ahkerasti Euroopan unionin komission ja rautatieviraston (ERA) suuntaan siitä, […]

Digirata-hankkeen uuden testilaboratorion hankinnat alkavat ensi vuonna – Laboratoriossa mahdollista testata useita eri tekniikoita

Suomessa käyttöön otettavan eurooppalaisen junien kulunvalvontajärjestelmän osien yhteentoimivuutta tullaan testaamaan tätä tarkoitusta varten rakennettavassa testilaboratoriossa. Laboratorion järjestelmä- ja laitehankintojen valmistelutyö on loppusuoralla ja laboratorion rakentamiseen liittyvät hankinnat käynnistyvät vuoden 2024 aikana. Testilaboratorio vähentää tarvetta maastossa suoritettaville työläille testiajoille sujuvoittaen näin myös muuta junaliikennettä. Digirata-hankkeessa on kuluneen vuoden aikana riittänyt töitä uuden testilaboratorion järjestelmä- ja laitehankintojen […]

Uusi merkkipaalu Digirata-hankkeessa: Sr1-testiveturin koeajot käynnistyivät

Digiradan testiveturi on valmistunut ja testiradan koeajot ovat alkamassa. Digiradan Sr1-testiveturi on ensimmäinen modernilla, radioverkkopohjaisella ETCS-kulunvalvontalaitteella varustettu veturi. Testiveturia tullaan ajamaan ETCS-testiradalla, jossa testataan sekä veturi- ja ratalaitteiden että liikenteenohjausjärjestelmien toimivuutta.  Testiveturin käyttöönottoa sekä testiradan koeajojen alkamista juhlistettiin Kouvolan varikolla perjantaina 10. marraskuuta. Sr1-testiveturi on alun perin 1970-luvulla käyttöönotettu sähköveturi, jota on historian aikana käytetty […]

Sääntely kaupallisten verkkojen hyödyntämisestä antaa odotuttaa itseään – Digirata kehitti väliaikaisratkaisun EKA-rataosaa varten

Jotta EKA-rataosuudella päästään käyttämään junaliikenteen viestinnässä kaupallisia verkkoyhteyksiä, Digirata on kehittänyt uuden väliaikaisen radioratkaisun, jossa hyödynnetään jo olemassa olevia laitteita. Syksyn aikana rataverkolla ajetaan testiajoja, joissa kartoitetaan laitteiden suorituskykyä ja luotettavuutta. Testien perusteella luodaan määritelmät, joiden avulla junaoperaattorit voivat ottaa väliaikaisen radioratkaisun käyttöön.   Digirata-hankkeen tavoitteena on käyttää valmiita kaupallisia verkkoyhteyksiä junien yhteydenpitoon. Kansainvälisen rautatieliitto UIC:n […]