Arkisto: Ajankohtaista

Digiradan näkymiä

Katso hankejohtaja Jari Pylvänäisen, Väyläviraston toimialajohtaja Esa Sirkiän sekä Fintrafficin toimitusjohtaja Pertti Korhosen videohaastattelut Digiradan näkymistä.

Digirata-hankkeen vuoden 2021 kohokohdat ja tulevan vuoden näkymiä

Uuden vuoden lähestyessä on hyvä hetki pysähtyä ja katsoa kulunutta vuotta taaksepäin. Mitkä ovat niitä asioita, jotka veivät Digirataa tänä vuonna eteenpäin, ja mitä on odotettavissa tulevana vuonna 2022? Vuodelta 2021 voidaan nostaa kohokohtina esiin erityisesti valmisteluvaiheen loppuunsaattaminen, rahoituksen varmistaminen kehitys- ja verifiointivaiheeseen sekä allianssisopimuksen solmiminen Väyläviraston ja Fintraffic Raide Oy:n välillä.  Valmisteluvaiheesta siirryttiin kehitys- ja […]

Digirata etenee allianssimuodossa

Väylävirasto ja Fintraffic ovat allekirjoittaneet sopimuksen Digirata-hankkeen allianssiprojektin toteuttamisesta. Sopimus on voimassa 31.12.2022 saakka. ”Digirata-hankkeen tavoitteena on, että Suomi ottaa käyttöön uuden modernin radioverkkopohjaisen rautateiden kulunvalvontajärjestelmän koko rataverkolla vuoteen 2040 mennessä. Tavoitteena on junien turvallinen ja nykyistä tehokkaampi liikennöinti”, sanoo Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman. ”Digirata uudistaa suomalaisen rautatiejärjestelmän kokonaisuudessaan. Hankkeessa uudistetaan myös turvalaitteet, kulunvalvontajärjestelmät ja […]

Digirata vahvistaa koko rautatiealan osaamista

Digirata on Suomen mittakaavassa ennennäkemätön kehityshanke, jonka tavoitteena on ottaa käyttöön moderni rautateiden kulunvalvontajärjestelmä. Ennen kuin lopulliseen tavoitteeseen päästään, on kuitenkin tehtävä monenlaista osaamista vaativaa työtä sen eteen. Digirata on hankkeena suuri kokonaisuus, jollaista ei ole Suomessa tehty aiemmin. Se vaatii hankkeessa toimivilta monenlaista osaamista. Valtaosa Digiradan parissa työskentelevistä on rautatiealan osaajia. Digiloikan rautatiealalla ottava […]

Digiradan pilottivaihe toteutetaan Tampere-Pori/Rauma-rataosuudella

Digiradan pilottivaihe toteutetaan Tampere-Pori/Rauma-rataosuudella Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne12)  mukaisesti Digiradan pilottivaihe toteutetaan Tampere-Pori/Rauma-rataosuudella. Suunnitelman mukainen rakentamisaika on vuosina 2025-2026 ja käyttöönottoaika on Q3/2026.

Korkealaatuinen data ja yhteistyö kehittävät liikenteen ennakointia

Digirata uudistaa rautateiden vanhentuvan kulunvalvontajärjestelmän, minkä ansiosta kapasiteetin käyttöä raiteilla saadaan tehostettua vuorovälejä tiivistettyä ja junaliikenteen turvallisuutta korkeammaksi. Digiradan hyödyt eivät kuitenkaan jää tähän: yksi keskeisistä eduista on sen myötä tasa- ja korkealaatuisen datan kerääminen rautatieliikenteestä. Datan avoin jakaminen ja eri toimijoiden yhteistyö mahdollistavat uusien sovellusten kehittämisen ja liikkumisen tehostamisen. Avoin jakaminen johtaa datan parempaan […]

Tekijät Digiradan takana: Aapo Tiilikainen

Digiradan tekijöiden esittelyt jatkuvat taas! Nyt vuorossa on Väyläviraston Aapo Tiilikainen. Mitä teet työksesi ja mikä on roolisi Digirata-hankkeessa? Toimin Väylävirastossa projektipäällikkönä. Digiradassa johdan ETCS-testiradan (European Train Control System, eurooppalainen junien kulunvalvontajärjestelmä) ja testilaboratorion valmistelua ja rakentamista. Tilaajan edustajana edistän ETCS-suunnitteluohjeiden valmistelua ja ETCS-käyttösääntöjen muodostumista. Nämä komponentit ovat Digirata-hankkeen selkäranka, joiden pohjalle muodostuu operatiivisen ja […]

Digirata rekrytoi 7 huippuosaajaa!

Huippuosaaja: Siirrä katseesi tulevaisuuteen ja hae meille töihin! Digirata-hankkeessa on nyt seuraavat 7 positiota avoinna: – Kokenut kyberturvallisuusasiantuntija– Testausjärjestelmien kehittäjä ja ylläpitäjä– Liikenteenhallintajärjestelmän asiantuntija– ETCS-järjestelmäasiantuntija– Koordinaattori / assistentti– Testausjärjestelmävastaava– Dokumentaatiovastaava Ota askel uuteen ja tule viemään Suomea kohti rautatieliikenteen Euroopan kärkeä! Tutustu tehtäviin ja hae: www.fintraffic.fi/avoimet

Press release: Digirail – pursuing the European lead in rail transport

Digirail aims to achieve safe and efficient train operation. Published on 2 July 2021, the Digirail Report provides details of how railway technical systems will be modernised in Finland. The Digirail project is now moving from preparation to practice as digital train control technology is constructed and piloted on the railways. The goal is for […]

Tiedote: Digirata – kohti rautatieliikenteen Euroopan kärkeä

Digirata tähtää junien turvalliseen ja tehokkaaseen liikennöintiin. Tietoa rautateiden teknisten järjestelmien uudistamisesta tarjoaa 2. heinäkuuta 2021 julkaistu Digirata-raportti. Digirata-hanke etenee nyt valmistelusta käytäntöön, kun digitaalista kulunvalvontaa rakennetaan ja pilotoidaan rautateillä. Tavoite on, että Suomi ottaisi käyttöön modernin radioverkkopohjaisen rautateiden kulunvalvontajärjestelmän koko rataverkolla 2040-luvulle mennessä. Samalla vanha järjestelmä korvataan EU-vaatimusten mukaisesti eurooppalaisella järjestelmällä (ERTMS, European Rail […]