Arkisto: Ajankohtaista

Uusi (rata)teknologia ja kasvava junaliikenteen kapasiteetti vaativat uudet käyttösäännöt: Näin ne rakennetaan!

Junaliikenteen turvallisuus perustuu ennakointiin ja siihen, että yhteisiä käyttösääntöjä noudatetaan. Tulevaisuudessa käyttösäännöistä tulee entistäkin tärkeämmät, kun junaliikenteen kapasiteetti tehostuu. Mutta miten käyttösääntöjä suunnitellaan uusille järjestelmille? Suomalaisen junaliikenteen yhteisissä käyttösäännöissä määritellään, kuinka erilaisissa rataverkon liikennöinnin ja kunnossapidon tilanteissa toimitaan. Digirata muuttaa kuitenkin tilanteen. Se tuo raiteille testi- ja pilottiratavaiheissa runsaasti uutta teknologiaa, ja tästä syystä käyttösäännöt […]

Digiradan ensimmäisestä paikannuspilotista lupaavia tuloksia – täyden laitteiston toimivuus testataan vuoden mittaisella testijaksolla

Digirataan kuuluu olennaisena osana uuden junakulunvalvontaan liittyvän teknologian ja laitteiston tutkiminen sekä testaaminen. Tehtävä ei ole aivan niin yksinkertainen kuin miltä kuulostaa, sillä esimerkiksi Suomen sääolosuhteet, geopoliittinen sijainti ja jopa maailman valtarakenteet vaikuttavat kaikki vahvasti siihen, miten junien kulunvalvonta lopulta voidaan käytännössä tulevaisuudessa toteuttaa. ”Junakulunvalvonnassa on kyse yhteiskunnallisesti tärkeästä ja turvallisuuskriittisestä toiminnasta, jonka vuoksi menetelmien […]

Digiradan webinaarissa kuultiin EU-rahoitusmahdollisuuksista ja kansainvälisistä näkymistä

Rautateiden digitaalinen murros -webinaarisarja avattiin 16. marraskuuta 2020. Suomalaista rautatieosaamista ­– EU-rahoitusta Suomeen -aloituswebinaarissa kuultiin viisi puheenvuoroa hankkeen kansainvälisestä yhteistyöstä ja rahoitusmahdollisuuksista. Ajankohtainen aihe kokosi linjoille yli 80 osallistujaa. Alustuspuheenvuorosta lähtien puhujilla oli positiivista kerrottavaa. Liikenne- ja viestintäministeriön Verkkojen sääntely-yksikön johtaja Maija Ahokas painotti, että Digirata-hanke nähdään ministeriössä poliittisesti tärkeänä ja innostavana projektina. Erityisen tärkeää […]

Rautateiden digitaalinen kehitys vaatii tutkimusta, tuotekehitystä ja rahoitusta

Digiradan voisi ajatella tarkoittavan jonkinlaista valmista rakennetta tai kokonaisuutta. Se tarvitsee kuitenkin yhä innovaatioita. Ja innovaatioiden synnyttämiseen tarvitaan resursseja. Vaikka konkretiaa Digiradan ympärillä on toki paljon, on isossa kuvassa kyse myös tulevaisuuden visiosta. Siinä rautateillä liikkuminen on soljuvaa, tehokasta, ympäristöystävällistä ja turvallista – kaikin puolin nykyistä parempaa digitaalisten hallintajärjestelmien avulla. Tähän pääsemiseen vaaditaan paitsi jo […]

Seminaarisarja: Rautateiden digitaalinen murros – T&K-rahoitusmahdollisuuksia

Rautatieliikenteen digitaalinen murros sekä mahdollistaa että edellyttää suuria uudistuksia. Olemmeko hyödyntäneet rahoitusmahdollisuudet EU-tasolla? Entä kansallisesti? Voisiko rautateillä kokeilla digitaalisia ratkaisuja muilta toimialoilta? DIGIRATA-hanke perustuu uuteen moderniin teknologiaan. Ensimmäisiä pilottiprojekteja on jo käynnistetty. Hyvään vauhtiin on siis päästy, mutta tämä ei kuitenkaan riitä, sillä kehityspotentiaalia on vielä runsaasti niin Digiradassa kuin rautateillä yleensäkin. Vihreän liikkumismuodon suorituskyky […]

Roll-out-työryhmä minimoi Digiradan etenemisen riskejä

Liikenne- ja viestintäministeriön ohjaamassa Digirata -projektissa uudistetaan Suomen rautatieliikenteen hallintajärjestelmiä, sisältäen junakulunvalvonnan ja radioverkon (ERTMS). Hankkeen esiselvitysvaihe on ohi ja uudistusta valmistellaan parhaillaan ahkerasti työryhmissä, joista yhteen päästään kurkistamaan nyt. Roll-out-työryhmässä on käynnissä kiireinen syksy. Nimensä mukaisesti työryhmä valmistelee hankkeen ”roll-outia” eli käytännön toteuttamista. Työryhmän tavoite on kaksiosainen. Ensimmäisenä tavoitteena on varmistaa selvitysvaiheessa laadittu etenemissuunnitelma. […]

Blogi: Kohti erinomaisuutta ja perustuksiltaan vahvaa rautatiejärjestelmärakennetta

Me Suomessa olemme monessa asiassa hyviä, moni tekemisemme vaatii vielä kehittämistä ja joissakin asioissa olemme suorastaan erinomaisia. Erinomaisuus ei synny vahingossa vaan se on määrätietoisen työn tulosta ja vaatii vahvan vision sekä peräänantamatonta ponnistelua. Mutta missä mennään rautateiden järjestelmien osalta? Rautateiden järjestelmät muodostavat jopa suhteellisen kompleksisen kokonaisuuden, jossa jokainen osa vaikuttaa muiden osien hyvyyteen minimissään […]

Katse vuodessa 2040: valmistelutyö vie suomalaista rataliikennettä tulevaisuuteen

Koko Suomen rautatieliikenteen uudistava hanke, kahdenkymmenen vuoden kehitys- ja toteutusikkuna ja kymmenen paraikaa täyttä höyryä paahtavaa valmistelutyöryhmää – tällaisesta kokonaisuudesta vastaavat Finrailin hankejohtaja Jari Pylvänäinen ja Väyläviraston projektipäällikkö Juha Lehtola.  Kuluvan vuoden huhtikuussa Digirata-hanke saavutti tärkeän virstanpylvään. Selvitysvaihe niputettiin yhteen, selvitys luovutettiin liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle ja hanke siirtyi toteutusta valmistelevaan vaiheeseen, joka kestää […]

Nyt päästään kokeilemaan uutta

Digirata etenee selvityksestä kohti käytäntöä. Seuraavaksi rakennetaan testirata ja laboratorio, joilla päästään pilotoimaan eurooppalaisella tasolla uraauurtavaa tiedonsiirtoa rautateillä. Väyläviraston projektipäällikkö Juha Lehtola avaa aihetta.

Saa suorittaa!

Digiradan esiselvitysvaihe on valmistunut ja LVM:n ohjausryhmän tukemana ehdotetun ratkaisun jatkotoimet alkavat. Miten rautateiden digitalisaatio etenee?