Arkiv: Uncategorized

Europeiska kommissionens ERTMS-koordinator Ruete på besök

I början av juni besökte Matthias Ruete, kommissionens ERTMS-koordinator, Finland för att bekanta sig med Finlands nationella ERTMS-projekt, Digispår-projektet, och hur Finland främjar pilotförsök och ibruktagande av ny teknik för järnvägstrafik. Under det två dagar långa besöket diskuterade Ruete med representanter för Digispår bl.a. hur Digispår-projektet framskrider, Finlands lösning för kommunikationsnät, dvs. utnyttjande av kommersiella […]

EU strävar efter att harmonisera tågtrafiken i hela Europa – regleringen påverkar också anskaffningen av utrustning till Digispår

Den ökande järnvägstrafiken har en betydande inverkan på uppnåendet av utsläppsminskningsmålen, och därför driver EU på hårt för att järnvägstrafiken ska bli smidigare över hela Europa. Målet är att tågen i framtiden ska röra sig okomplicerat över landgränserna – inom ett gemensamt europeiskt järnvägsområde: ”Tanken är att tågtrafiken ska fungera lika smidigt som flygtrafiken, där […]

Pilotprojekt i Digispår i testfasen – Nytt system för positionsbestämning gör det möjligt att bestämma tågens exakta position

I Digispår-projektet testas ett nytt system för positionsbestämning som baseras på satellitpositioneringsteknik. Med hjälp av testutrustningen som installeras i loket kan tågens position i framtiden bestämmas mycket mer exakt än för närvarande. Funktionaliteten testas särskilt i miljöer som är mer utmanande när det gäller positionsbestämning. Det tågkontrollsystem (JKV) som används i Finland för närvarande börjar […]

Digispår väckte stort intresse på InnoTrans-mässan

I mässan som arrangeras i Berlin deltog internationellt en omfattande skara av aktörer från olika delområden inom järnvägsindustrin. Hur var mottagandet av det framskridande Digispår bland mässbesökarna? Och hur ser det finländska arbetet ut jämfört med övriga Europa?  InnoTrans-mässan, som hålls vartannat år, arrangerades på nytt i Berlin i september. Världens största mässa för järnvägsindustrin […]

Digispår-projektets höjdpunkter under 2021 och utsikterna för det kommande året

När det nya året närmar sig är det en bra tid att stanna upp och se tillbaka på det gångna året. Vad var saker som förde Digispåret framåt i år och vad kan man förvänta sig under år 2022? Som höjdpunkter under år 2021 kan särskilt nämnas slutförandet av förberedelsefasen, säkrandet av finansieringen för utvecklings- […]

Digispåret avancerar i alliansform

Trafikledsverket och Fintraffic har undertecknat ett avtal om genomförandet av Digispår-projektet som alliansprojekt. Avtalet är i kraft till och med den 31.12.2022. ”Målet för Digispår-projektet är att Finland tar i bruk ett nytt modernt radionätbaserat passageövervakningssystem för järnvägarna i hela järnvägsnätet senast år 2040. Målet är trafikering av tågen på ett säkert och ännu effektivare […]

Digispåret ökar hela järnvägsbranschens kompetens

I finländsk skala är Digispåret ett oöverträffat utvecklingsprojekt med målet att ta i bruk ett modernt passageövervakningssystem för järnvägen. Innan det slutgiltiga målet nås måste det dock utföras arbeten som kräver många olika kompetenser. Som projekt är Digispåren en stor helhet som inte har genomförts tidigare i Finland. Av dem som är involverade i projektet […]