Digiradan tekijöiden esittelyt jatkuvat! Tällä kertaa vuorossa on kokonaisarkkitehti Oskari Forsblom. 

Kuinka pitkään olet työskennellyt hankkeen parissa? Miten päädyit Digirataan mukaan?  

Aloitin työskentelyn hankkeen kehitys- ja verifiointivaiheen alkumetreillä, lokakuussa 2021. Taustaltani olen IT-arkkitehti ja olin ennen Digirataa pitänyt Fintrafficille arkkitehtuurikoulutuksia sekä työskennellyt arkkitehtina toisessa Fintrafficin projektissa. Digiradan kehitys- ja verifiointivaiheen alussa minulta tiedusteltiin kiinnostusta osallistua hankkeeseen.  

Täysin noviisi en ollut rautatiesektorin kanssa ennen Digirata-hanketta. Aiemmin olen ollut mukana kehittämässä ja ylläpitämässä pätevyysrekisteriä sekä kansallista kalustorekisteriä sekä näihin liittyviä EU-tasoisia liittymiä. ERA:n pääkonttorilla Lillessäkin olen päässyt käymään tutustumassa aiemmin.  

Kerro lisää työtehtävästäsi. 

Työskentelen pääasiallisesti järjestelmäarkkitehtuurin parissa. Lisäksi autan myös muissa tehtävissä mahdollisuuksien mukaan, kuten katselmoinneissa. Järjestelmäarkkitehtuurissa keskitymme tunnistamaan järjestelmien ja osajärjestelmien välisiä riippuvuuksia ja kuvaamaan niitä standardoidulla menetelmällä. Tuottamiamme arkkitehtuurikuvauksia käytetään mm. hankinnoissa, vaatimustenhallinnassa sekä useissa eri dokumenteissa, joita Digiradassa on tuotettu.  

Mikä on sinusta hankkeessa mielenkiintoisinta? 

Mielenkiintoisinta hankkeessa on ehdottomasti uuden oppiminen. Digiradassa on valtavasti osaamista ja mahtavia henkilöitä, joiden kanssa työskentely on suuri etuoikeus. Digiradasta on löytynyt uusia ystäviä, joiden kanssa on mukavaa puhua muistakin kuin pelkästään työhön liittyvistä asioista. 

Mitä teet vapaa-ajallasi? 

Vapaa-aikani kuluu perheen parissa. Kaksi alle kouluikäistä lasta pitävät huolen, ettei työajan ulkopuolella aika ehdi käydä pitkäksi. Hyvä tekosyy välttää liikuntaa. Luonnossa tykkään kuitenkin liikkua paljon ja usein pakataankin perheen kanssa retkikeitin mukaan ja valmistetaan viikonloppuna lounas maastossa. Valokuvaus on myös uusin harrastukseni ja kameran yritän muistaa ottaa mukaan aina, kun mahdollista.