Arkiv:

Digispår väckte stort intresse på InnoTrans-mässan

I mässan som arrangeras i Berlin deltog internationellt en omfattande skara av aktörer från olika delområden inom järnvägsindustrin. Hur var mottagandet av det framskridande Digispår bland mässbesökarna? Och hur ser det finländska arbetet ut jämfört med övriga Europa?  InnoTrans-mässan, som hålls vartannat år, arrangerades på nytt i Berlin i september. Världens största mässa för järnvägsindustrin […]

Digispår-projektets höjdpunkter under 2021 och utsikterna för det kommande året

När det nya året närmar sig är det en bra tid att stanna upp och se tillbaka på det gångna året. Vad var saker som förde Digispåret framåt i år och vad kan man förvänta sig under år 2022? Som höjdpunkter under år 2021 kan särskilt nämnas slutförandet av förberedelsefasen, säkrandet av finansieringen för utvecklings- […]

Digispåret avancerar i alliansform

Trafikledsverket och Fintraffic har undertecknat ett avtal om genomförandet av Digispår-projektet som alliansprojekt. Avtalet är i kraft till och med den 31.12.2022. ”Målet för Digispår-projektet är att Finland tar i bruk ett nytt modernt radionätbaserat passageövervakningssystem för järnvägarna i hela järnvägsnätet senast år 2040. Målet är trafikering av tågen på ett säkert och ännu effektivare […]

Digispåret ökar hela järnvägsbranschens kompetens

I finländsk skala är Digispåret ett oöverträffat utvecklingsprojekt med målet att ta i bruk ett modernt passageövervakningssystem för järnvägen. Innan det slutgiltiga målet nås måste det dock utföras arbeten som kräver många olika kompetenser. Som projekt är Digispåren en stor helhet som inte har genomförts tidigare i Finland. Av dem som är involverade i projektet […]