Arkisto:

Raideliikenteen digitalisaatiosta potkua kohti vihreän liikkumisen tavoitteita

Vihreä siirtymä ja kestävä liikkuminen sekä liikenteen päästöjen vähentäminen ovat niin Suomen kuin EU:nkin keskeisiä tavoitteita. Näihin tavoitteisiin pääseminen edellyttää raideliikenteen kehittämistä ja liikenteen digitalisaatiota. Digiradan avulla ratkotaan raideliikenteen vanhentuvan kulunvalvontajärjestelmän korvaamista. Digiradalla on myös roolinsa laajemmassa, kestävään kasvuun ja liikenteen kehittämiseen liittyvässä kokonaisuudessa. Liikenteen kehittäminen on nimittäin yksi nimetyistä osa-alueista, joihin niin sanotussa vihreässä […]

Tekijät Digiradan takana: Juha Artukka

Mitä teet työksesi ja mikä on roolisi / vastuusi Digirata-hankkeessa? Toimin VR kunnossapidossa (VR FleetCare) kehityspäällikkönä.  Digirata-hankkeessa toimin Arkkitehtuuriosuudessa kalustoryhmän vetäjänä ja kuulun hankkeen projektiryhmään.  Lisäksi olen mukana mm Roll Out-ryhmässä sekä Kansainvälisten asioiden työryhmässä.  Tuon hankkeeseen mukaan kalusto- ja operaattorinäkökulmaa etenkin liikenneturvallisuuden ja kaluston tehokkaan käytön osalta. Myös eurooppatasoisessa teknisessä edunvalvonnassa pitkään tapahtuneen työskentelyn […]

Digirata on rautatieliikenteen kyberturvallisuuden priimusmoottori

Aina kun otetaan käyttöön uutta teknologiaa ja digitalisoidaan olemassa olevia järjestelmiä, nousee esiin kysymys kyberturvallisuudesta. Digirata ei tee tässä asiassa poikkeusta. Teema on erittäin tärkeä uudistettaessa raideliikennettä digitaalisemmaksi ja älykkäämmäksi. ”Täytyy muistaa, että olemme Digirataa kehitettäessä tekemisissä hyvin keskeisen yhteiskunnallisen resurssin, rautatieliikenteen, kanssa. On äärimmäisen tärkeää, että se on turvallinen monessa eri mielessä – myös […]

Digirata tärkeä osa Suomen elvytyspakettia ja digitalisaatiopilaria

Tänään 15.3.2021 on julkaistu suunnitelma Suomen kestävän kasvun ohjelmasta, jonka tavoittena on vahvistaa digitalisaatiota ja datataloutta. Tavoitteena on luoda yrityksille kilpailukykyinen toimintaympäristö sekä nostaa Suomi maailman kärkimaaksi digitaalisen yhteiskunnan datavetoisten palveluiden ja niiden turvallisten ratkaisujen tuottajana. Työssä huomioidaan ratkaisut, jotka edistävät liikenteen digitalisoitumista. Digirata-hanke on yksi kärkihankkeista. Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma muodostuu neljästä kokonaisuudesta: vihreä […]

Blogi: ETCS ja vaikutus kapasiteettiin

Blogi, Teemu Sirkiä Työssäni ratakapasiteetin tietojärjestelmiin ja sen jakamiseen liittyvissä tehtävissä rataverkon välityskyky ja turvalaitetekniikan asettamat rajoitteet nousevat usein esiin. Esimerkiksi eri rautatieliikenteen harjoittajien ratakapasiteettihakemuksia yhteensovitettaessa on tärkeätä tietää, millaista liikennettä milläkin rataosalla on mahdollista toteuttaa, jotta aikataulut ovat toteuttamiskelpoisia. Esimerkiksi suunniteltu kahden junan kohtaaminen siellä, missä se ei ole mahdollista, tai junien suunniteltu liikkuminen […]

Tekijät Digiradan takana: Johanna Kuismin

Mitä teet työksesi ja mikä on roolisi / vastuusi Digirata-hankkeessa? Syyskuun 2020 alusta olen ollut mukana Digiratahankkeessa, projektihallinnan tehtävissä. Pyrin tiedottamaan kaikkia mukana olevia hankkeessa meneillään olevista asioista, avustamaan eri työryhmien vetäjiä esim. tietojen keräämisessä ja hankintoihin liittyvissä selvittelyissä sekä tuottamalla esitysmateriaaleja niin hankeen sisäisiin kuin ulkoisiinkin esityksiin. Hallinnollisten tehtävien lisäksi vastuullani on kansallisen ERTMS […]