1. Mitä teet työksesi ja mikä on roolisi / vastuusi Digirata-hankkeessa?

Toimin VR kunnossapidossa (VR FleetCare) kehityspäällikkönä.  Digirata-hankkeessa toimin Arkkitehtuuriosuudessa kalustoryhmän vetäjänä ja kuulun hankkeen projektiryhmään. 

Lisäksi olen mukana mm Roll Out-ryhmässä sekä Kansainvälisten asioiden työryhmässä.  Tuon hankkeeseen mukaan kalusto- ja operaattorinäkökulmaa etenkin liikenneturvallisuuden ja kaluston tehokkaan käytön osalta.

Myös eurooppatasoisessa teknisessä edunvalvonnassa pitkään tapahtuneen työskentelyn kautta luulen tuovani lisää näkökulmia Digiradan etenemiseen.  

  1. Mikä on mielestäsi mielenkiintoisinta ja innostavinta Digiradassa?

Digirata -hanke on ensimmäinen kaikkien rautatiealan toimijoiden yhteinen kehityshanke.  Ihan alusta alkaen asiassa mukana olleena on todella hienoa nähdä, miten hanke etenee ja laajenee niin syvyys- kuin leveyssuunnassakin.

 Toivottavasti pystymme yhdessä säilyttämään ja edelleen kehittämään yhteisiä työtapoja.

  1. Miten pystyt hyödyntämään osaamistasi Digiradassa?  

Koitan olla aktiivisesti mukana niillä osa alueilla,  joissa toimin ja omalta osaltani huolehtia, että myös oman taustani kannalta tärkeät asiat tulee huomioitua.

Osallistun Digiradan koulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä huolehdin myös oman organisaationi osaamisen hyödyntämisestä syntyvien ratkaisujen suunnitteluvaiheissa.

  1. Mikä Digiradassa motivoi sinua?

Hankkeen laajuus, yhteinen samaan suuntaan eteneminen, loistavat yhteistyökumppanit ja hankkeen monien asiantuntijoiden kanssa työskentely.

  1. Mitä teet mieluiten vapaa-ajallasi?

Vapaa-aikaan kuuluu koripalloharrastus – edelleen pelailen ja teen seuratyötä.  Lisäksi erilliset rakentamis-ja remontointihommat antavat hyvää vastapainoa työlle.  Myös kesämökki monine tekemisine on tärkeä osa vapaa-aikaa.

  1. Mitä sinusta ei välttämättä arvaisi?

 Jaaha,  mitäs se voisi olla…  Opettelen soittamaan pianoa!

JUHAN KUVA GG