Arkiv:

Digispår-projektets höjdpunkter under 2021 och utsikterna för det kommande året

När det nya året närmar sig är det en bra tid att stanna upp och se tillbaka på det gångna året. Vad var saker som förde Digispåret framåt i år och vad kan man förvänta sig under år 2022? Som höjdpunkter under år 2021 kan särskilt nämnas slutförandet av förberedelsefasen, säkrandet av finansieringen för utvecklings- […]

Digispåret avancerar i alliansform

Trafikledsverket och Fintraffic har undertecknat ett avtal om genomförandet av Digispår-projektet som alliansprojekt. Avtalet är i kraft till och med den 31.12.2022. ”Målet för Digispår-projektet är att Finland tar i bruk ett nytt modernt radionätbaserat passageövervakningssystem för järnvägarna i hela järnvägsnätet senast år 2040. Målet är trafikering av tågen på ett säkert och ännu effektivare […]