Arkisto:

Digirata-hankkeen uuden testilaboratorion hankinnat alkavat ensi vuonna – Laboratoriossa mahdollista testata useita eri tekniikoita

Suomessa käyttöön otettavan eurooppalaisen junien kulunvalvontajärjestelmän osien yhteentoimivuutta tullaan testaamaan tätä tarkoitusta varten rakennettavassa testilaboratoriossa. Laboratorion järjestelmä- ja laitehankintojen valmistelutyö on loppusuoralla ja laboratorion rakentamiseen liittyvät hankinnat käynnistyvät vuoden 2024 aikana. Testilaboratorio vähentää tarvetta maastossa suoritettaville työläille testiajoille sujuvoittaen näin myös muuta junaliikennettä. Digirata-hankkeessa on kuluneen vuoden aikana riittänyt töitä uuden testilaboratorion järjestelmä- ja laitehankintojen […]

Nyt päästään kokeilemaan uutta

Digirata etenee selvityksestä kohti käytäntöä. Seuraavaksi rakennetaan testirata ja laboratorio, joilla päästään pilotoimaan eurooppalaisella tasolla uraauurtavaa tiedonsiirtoa rautateillä. Väyläviraston projektipäällikkö Juha Lehtola avaa aihetta.

Saa suorittaa!

Digiradan esiselvitysvaihe on valmistunut ja LVM:n ohjausryhmän tukemana ehdotetun ratkaisun jatkotoimet alkavat. Miten rautateiden digitalisaatio etenee?

Kohti digitaalista ja älykästä rautatieliikennettä

Suomen rautatieliikenne on murroksessa. Nyt käytössä oleva junien kulkua turvaava järjestelmä tulee elinkaarensa päähän 2020-luvun lopussa. Juuri valmistuneessa laajassa Digirata-selvityksessä on tutkittu vaihtoehtoja vanhentuvalle kulunvalvonnalle. Selvityksen toteuttajat ehdottavat, että Suomi ottaisi käyttöön modernin radioverkkopohjaisen junien kulunvalvontajärjestelmän.

Julkaisujunat kulkevat seiniä pitkin

Digirata ei ole pelkkiä bittejä ja asiakirjoja, vaan yhteistä ajatustenvaihtoa saman pöydän ääressä. Lue projektin osallistujista, työtavoista ja termeistä.

Laki kulkee junan mukana

Ilman yhteisiä pelisääntöjä Euroopan raideliikenne olisi kaaos. Mitä lakiasioita Suomen rautatieliikennettä kehitettäessä pitää ottaa huomioon?