Digirata-projektin markkinainfo houkutteli joulukuisena tiistaiaamuna 60 tulevaisuuden rautatieliikenteestä kiinnostunutta paikan päälle sekä 40 seuraajaa netin välityksellä. Kielenä toimi englanti, sillä vierailijoita oli saapunut myös muualta Euroopasta.

Tilaisuuden avasi liikenne- ja viestintäministeriön Tietoliiketoimintayksikön johtaja Maria Rautavirta, joka avasi isoa kuvaa rautateiden digitalisaatiosta Suomessa ja ministeriön odotuksista sen suhteen. Puheenvuorossaan Rautavirta korosti ketterää, avointa ja siilotonta tekemistä, myös Euroopan tasolla.

Silmät kannattaa pitää auki aivan uudenlaisille ratkaisuille, kunhan huolehtii käytännön toteutettavuudesta.

Michel Ruesen @ Digirata Markkinainfo 17122019
Mihel Ruesen loi katsauksen Euroopan maiden rautatieliikenteen kehitysvaiheisiin.

ERTMS Users Groupin (EUG) toimitusjohtaja Michel Ruesen toi keynotessaan kuulumiset Euroopan eri maiden rautateiden digikehityksestä ja selvitti samalla ERTMS-järjestelmän peruskäsitteitä. EUG:n tavoitteena on yhtenäinen ja kohtuullisilla panostuksilla päivitettävä järjestelmä, ei hajanainen nippu paikallisia ratkaisuja.

Suomella on hieman takamatkaa kehityksessä pisimällä oleviin maihin, kuten Sveitsiin.

Lopuksi Väylän projektipäällikkö Juha Lehtola ja Finrailin hankejohtaja Jari Pylvänäinen kertoivat Digirata-selvitysprojektin tavoitteista ja tutkittavista skenaarioista. Rataverkon kapasiteettihaasteisiin tarvitaan monenlaisia ratkaisuja, ei pelkästään kulunvalvontaan ja digitaaliseen kehitykseen liittyviä. Molemmat korostivat puheenvuoroissaan koko kumppaniverkoston yhteistyön ja yhteisen modernin vision muodostamisen tärkeyttä.

Kysymyksiin ehdittiin myös vastata ja vastataan mielellään jälkeenpäinkin. Kiitos kaikille osallistuneille!

Katso tilaisuuden videotallenne (YouTube)

Lataa tilaisuuden esitykset (PDF)