Arkisto:

Ekosysteemi-työryhmän loppuraportti valmis

Keväällä 2019 startannut Ekosysteemi-työryhmä on saanut selvitysvaiheen loppuraportin valmiiksi. Ryhmä perustettiin selvittämään rautateiden tutkimukseen ja kehitykseen sopivia rahoitusinstrumentteja, keihäänkärkiteknologioita sekä Digiradan ympärille kaavaillun ekosysteemin mahdollisia muotoja. Digiradan suunnittelutyön kimpussa jatkaa parhaillaan yhdeksän eri aiheisiin pureutuvaa työryhmää. Digiradan ekosysteemivaikutuksia pohtinut työryhmä koostui Fintrafficin, Helsingin seudun liikenteen, Liikenne- ja viestintäministeriön sekä Väyläviraston asiantuntijoista. Työryhmää veti Fintraffic Raide […]

Tekijät Digiradan takana: Juha Mikola

Mitä teet työksesi ja mikä on roolisi Digirata-hankkeessa? Työskentelen Fintrafficissa rautatieliikenteen liikenteenhallinnan ja kehityksen tiimissä erityisasiantuntijana. Vastuualueina kauko-ohjaus- ja turvalaitejärjestelmät. Digiradassa olen mukana arkkitehtuurityöryhmässä sekä eurooppalainen yhteistyö ja juridiikka -työryhmässä. Arkkitehtuurityöryhmässä olen mukana turvalaite/ETCS-aliprojektissa, jonka tehtävä on kartoittaa eurooppalaisen junien automaattisen kulunvalvonnan (ETCS) toteutuksen eri malliratkaisuja sekä mallintaa parhain moderni ratkaisu koko maata kattavaan järjestelmäuudistukseen. […]

Digiradan arkkitehtuuria täsmennetään laboratoriossa ja käytännössä

”Ensin tutkitaan ja sitten vasta hutkitaan”, kuuluu vanha suomalainen sananlasku. Tätä samaista ikivihreää ohjenuoraa sovelletaan osittain myös Digiradan tulevaa arkkitehtuuria suunniteltaessa. Raiteille tuotavia moderneja teknologioita ja innovaatioita ei voida ottaa käyttöön ilman erittäin perusteellista testaus- ja mallintamistyötä. ”Junaliikenne saattaa näyttää yksinkertaiselta, mutta todellisuudessa se on valtavan monien erilaisten muuttujien summa. Vaaditaan huolellista suunnittelua ja tarkkaa […]

Suomessa raivataan edelläkävijyyttä kansainvälisiä oppeja hyödyntäen

Eurooppalaisten junayhteyksien näkökulmasta katsottuna Suomen voidaan ajatella olevan saari. Mihin Suomessa siis tarvitaan rautatiejärjestelmän yhteistyötä? Kolme kansainvälisessä suunnittelutyössä mukana olevaa asiantuntijaa kertoo näkemyksiään yhteistyön mahdollisuuksista. Euroopan maissa on pitkät perinteet työskentelystä yhteisten rautatieverkkojen kehittämiseksi. Jokaisessa maassa suunnittelua ja järjestelyjä muovataan omaan käyttöön sopivaksi, mutta yhteisesti sovitut standardit viitoittavat myös pitkälti kehityksen linjoja. Yhteisiä standardeja suunnitellessa […]

Blogi: Digiradalla kohti turvallisempaa, toimintavarmempaa ja älykästä rautatieliikennettä

BLOGI, KAISA SAINIO Oletko kuullut Digiradasta? Digirata on liikenne- ja viestintäministeriön ohjaama hanke, jossa uudistetaan Suomen rautatieliikenteen hallintajärjestelmiä. Vaikka Digiradan voisi ajatella siirtävän rautatieliikenteen täysin digitaaliseen maailmaan, aivan tästä ei ole kyse. Digiradan tarkoituksena on kuitenkin viedä rautatieliikenne ja rautatieliikenteen hallintajärjestelmät uudelle vuosikymmenelle: digitalisoida, nykyaikaistaa ja ennen muuta parantaa. Seuraavassa kerron tarkemmin, mitä on suunnitteilla. […]