Rautatiealan kumppanuuden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohaut käynnistyvät huhtikuussa 2022. TKI-haut ovat avoimia kaikille. Ensimmäisellä hakukierroksella on jaossa puolet kumppanuuden kokonaisvolyymista eli lähes 300 miljoonaa euroa EU-rahoitusta.

Rautatieliikenteeseen panostaminen on tärkeä keino ilmastoneutraaliuden saavuttamiseen Euroopan liikenteessä ja kuljetuksissa. EU:n sekä alan yksityisen sektorin ja tutkimusyhteisön yhdistävän kumppanuusohjelman tavoitteena on rautatiejärjestelmän uudistaminen ja kestävyyden parantaminen. Kumppanuusohjelmassa painottuu rautatieteknologioiden kehittämisen lisäksi uusien innovaatioiden markkinoille saattaminen sekä digitalisointi, automaatio, energian hallinta ja tiedonsiirron teknologiat niin matkustaja- kuin rahtiliikenteessä. Tavoitteena on palvella matkustajia ja kansalaisia turvallisten multimodaalisten matkaketjujen avulla entistä tehokkaammin tulevaisuudessa.

Tilaisuudessa kuullaan EU:n tavoitteista rautatiealan kehittämiseksi ja Europe’s Rail -kumppanuuden hakukuulutusten teemoista. Tilaisuudessa keskustellaan erityisesti, miten kumppanuuden hakuihin voi osallistua ja mitä osaamista eri tieteenaloilta tarvittaisiin.

Tilaisuuteen osallistujilla on mahdollisuus jättää ilmoittautumisen yhteydessä englanninkielinen kuvaus organisaatiostaan ja osaamisestaan yhteystietoineen. Tavoitteena on kerätä portfolio Suomen rautatiealan toimijoista ja jakaa yhteystiedot Europe’s Rail -kumppanuuden perustajajäsenille hyödynnettäväksi ja uusien yhteistyökuvioiden mahdollistamiseksi.

Tilaisuuden ensimmäinen puolisko pidetään englanniksi. Jälkimmäinen osa on varattu suomenkieliselle keskustelulle. 

Tutustu tilaisuuden alustavaan ohjelmaan englanninkielisellä sivulla

Ilmoittaudu

LISÄTIETOJA 

EU:n rautatiealan tutkimus- ja innovaatiokumppanuus tarjoaa rahoitusta ja verkostoja (tiedote julkaistu 10.2.2022 Digirata-hankkeen verkkosivuilla)

Europe’s Rail -kumppanuus

Kumppanuuden Master Plan -luonnos

Work Programme 2022-2024 -luonnos

Multi-Annual Work Programme -luonnos 

EU:n Horisontti Eurooppa -ohjelman ja yksityisen sektorin rahoittama Europe’s Rail Joint Undertaking (EU-Rail) on tutkimus- ja innovaatiokumppanuus, joka käynnistyi marraskuussa 2021. EU-Rail-kumppanuuden budjetti on 1,2 miljardia euroa vv. 2021-2027.