Rautatieala on kokemassa merkittäviä Euroopan laajuisia muutoksia kohti entistä kestävämpää ja älykkäämpää liikkumista. Alan eurooppalaista tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyötä vauhditetaan EU:n Horisontti Eurooppa –ohjelmasta rahoitettavasta Europe´s Rail –kumppanuudesta. Kaikille avoimet TKI-haut avataan huhtikuussa 2022. Kansallisissa infotilaisuudessa 22.3.2022 kerrotaan tarkemmin, mistä on kyse ja miten rahoitusta voi hakea.

Horisontti Eurooppa-ohjelma on yksi EU:n suurimmista panostuksista tutkimukseen ja innovointiin. Vuosien 2020–2027 aikana EU tukee tutkimusta ja innovointia Euroopassa kaikkiaan 95 miljardilla eurolla. Ohjelmasta rahoitetaan tutkimusta, yritysten T&K-toimintaa, innovaatioita ja kansainvälistä kasvua.

Tavoitteena vauhdittaa rautatiealan kehitystä ja houkuttelevuutta

Osana Horisontti Eurooppa -ohjelmakokonaisuutta toimii Europe´s Rail–tutkimus- ja innovaatiokumppanuus. Kumppanuuden tavoitteena on kiihdyttää alan innovatiivisten teknologioiden ja operatiivisten ratkaisujen tutkimusta ja kehitystä sekä luoda mahdollisuuksia koko järjestelmän uudistamiseen ja tehokkuuden lisäämiseen.  

”Tutkimus- ja innovaatiokumppanuuden ja sen kunnianhimoisen työsuunnitelman avulla edistetään rautatiealan digitaalista muutosta sekä vihreää siirtymää. Tämä tukee EU:n rautatiealan tavoitteiden saavuttamista ja vahvistaa rautatiealan kilpailukykyä, kun uusia ratkaisuja otetaan aktiivisesti käyttöön”, kertoo tutkimusjohtaja Hanna Vuorinen liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Europe’s Rail -kumppanuusohjelman budjetti vuosille 2021–2027 on 1,2 miljardia euroa, josta noin puolet on kaikille avointa EU-rahoitusta. Nyt aukeavassa haussa jaossa on tästä budjetista noin puolet.

Digirata mahdollisena kehitys- ja testialustana

Digirata-hanke kehittää Suomen rautatiejärjestelmää ja uudet alan innovaatiot sekä kehitysideat ovat jatkuvasti hankkeen mielenkiinnon kohteena.

Digirata on Suomessa tärkeä yhteistyötaho mahdollisille innovaatioille ja niiden kehittämiselle. Yhdessä hankkeen kanssa on mahdollista viedä innovaatioita konkreettisesti eteenpäin ja näin luoda liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille koko Euroopan laajuisesti.

Digirata-hanke ei ole osallisena Europe´s Rail -kumppanuusohjelmassa, mutta seuraa tarkasti tilanteen edistymistä ja tukee mahdollisuuksien mukaan suomalaisia yrityksiä.

Save the date – Infotilaisuus rahoituksen hakemisesta maaliskuussa

”Rautatiealan kehittäminen avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ensimmäiset haut ovat aukeamassa tämän vuoden huhtikuussa. Liikenne- ja viestintäministeriö, Digirata-hanke ja Business Finland järjestävät kiinnostuneille organisaatioille infotilaisuuden aiheesta. Tilaisuudessa avaamme taustoja ja tavoitteita sekä annamme tietoa kaikille avoimista palveluista, joita on tarjolla hakemusten valmisteluun ja projektien läpivientiin.”, kertoo Tom Warras, Horisontti Eurooppa –ohjelman kansallinen yhteyshenkilö Business Finlandista.

Infotilaisuus järjestetään virtuaalisena 22.3.2022 klo 9.00–11.00.

Lisätiedot ja ohjeet ilmoittautumiseen löytyvät osoitteesta:

https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/tapahtumat/horisontti-eurooppa/2022/europes-rail-infopaiva