BLOGI, JOEL STENMANS

Ekosysteemi-työryhmä on vuoden 2020 syksyn aikana kerännyt ja jakanut eri kanavien kautta tietoa rahoitusinstrumenteista yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään tai valmistamaan uusia teknologioita raideliikennettä varten – erityisesti Digiradan kontekstissa. Tässä lyhyt kooste kerätystä tiedosta. Suurin osa rahoitusinstrumenteista soveltuu myös muille toimialoille, joten tähän ei kannatta lopettaa lukemista, vaikka rautatieala ei olisikaan ensisijaisesti kiikarissa.

Miten lähestyn rahoitusvaihtoehtoja?

Kun yrityksessäsi pohditaan rahoituksen tarvetta tai mahdollisuutta, kannattaa rahoituksen tarjoajaan olla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteydessä. Rahoitusten tarjoajat osaavat neuvoa missä vaiheessa rahoitusta voi tai kannattaa hakea. Myöskään yksittäisten rahoitusinstrumenttien valintaan ei kannatta liikaa keskittyä, sillä se katsotaan yleensä rahoituksen tarjoajan kanssa yhdessä. Rahoitusten tarjoajilla on yleensä tietty kohderyhmä, joille he tarjoavat palvelujaan. On suositeltavaa vilkaista tähän kirjoitukseen liitettyä Excel-tiedostoa, josta saa hyvän yleiskuvan siitä, minkälainen kohderyhmä eri rahoitusten tarjoajilla on.

Kohderyhmät voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri ryhmään:

  1. Tutkimus ja kehitysrahoitus: yrityksille, jotka kehittävät tai haluavat kehittää uusia tuotteita
  2. Liiketoiminnan tuet: yrityksille, joilla on jo valmiiksi kehitetty tuote, mutta sen tuotantoa ja myyntiä halutaan laajentaa. Esimerkiksi yritys, joka ei vielä ole rautatiealalla, mutta sillä on jo valmis tuote, joka soveltuisi rautatiealalle, voisi saada tällaista tukea.
  3. Tietyt kohderyhmät: esimerkiksi tiettyihin projekteihin voi olla rahoitusta tarjolla.

Miksi kannattaa lähteä juuri nyt mukaan rautatiealan kehitykseen?

Rautatie on kestävä liikkumismuoto, jolla on tulevaisuus. Suomessa sekä ulkomailla on monia raideliikenneprojekteja käynnissä. Näille on myös ollut rahoituksia tarjolla Suomessa sekä kansainvälisellä tasolla, joten raideliikenteen potentiaali on selvästi jo tunnistettu sekä Suomessa, että ulkomailla.

Rautatieala on juuri nyt ison murroksen partaalla. Digirata on suuri projekti, joka vie suomalaisen rautatien aivan uudelle digitaaliselle tasolle ja joka mahdollistaa lukemattomien uusien teknologioiden kehittämisen, jotka parantavat rautateiden turvallisuutta, tehokkuutta ja matkustusmukavuutta. Samanlainen kehitys ei ole tapahtumassa pelkästään Suomessa vaan myös monessa muussa Euroopan maassa. Tässä digitaalisessa murroksessa on, niin Suomessa kuin myös ulkomailla, vielä paljon kehitettävää, joten nyt on hyvä tilaisuus lähteä mukaan!

Mistä kaikkialta löydän tietoa rahoituksesta?

Vuoden 2020 syksyn aikana järjestettiin kolme webinaaria, joissa esiteltiin rautatiealan mahdollisuuksia sekä tietoa rahoitusinstrumenteista yleisellä tasolla. Lisäksi suurimpien rahoitusten tarjoajien edustajat esittelivät webinaareissa omia tuotteitaan konkreettisella tasolla.

Webinaarit oli jaettu kolmelle eri kohderyhmälle. Alla olevien linkkien kautta pääset katsomaan tallenteet webinaareista.

Käy myös lukemassa rahoitusinstrumenteista kirjoitettu artikkeli Digiradan sivulta. Artikkelissa on myös kerrottu lisää siitä, miksi juuri nyt kannattaa tulla rautatiealalle. https://digirata.fi/rautateiden-digitaalinen-kehitys-vaatii-tutkimusta-tuotekehitysta-ja-rahoitusta/

Joel Stenmans, HSL

Taulukko rahoitusinstrumenteista