Digiradan projektitoimisto Pasilassa täyttyi keskiviikkona 8.2. Euroopan komission vieraista. Digirata on saanut komission elpymisrahoitusta (RRF) ja rahoitus- ja elpymisosastojen johto oli tutustumassa hankkeeseen. Rataverkkomme erityispiirteet ja Digiradan tarjoamat mahdollisuudet kiinnostivat vierailijoita.

Digiradan kehitys- ja verifiointivaihe (KVV) on saanut RRF-rahoitusta 85 miljoonaa euroa ja esittelyssä käytiin läpi hankkeen pääkohdat sekä tulevat vaiheet. Ensimmäinen kaupallinen rata (ns. EKA-rataosa) on tarkoitus avata liikenteelle 2027.

Virtuaaliesittelyssä tutustuttiin Kouvolassa sijaitsevan testilaboratorion arkeen, jossa uuden järjestelmän testaukset olivat parhaillaankin käynnissä. Vierailu päättyi mittausvaunu EMMAn kyytiin. Mittausvaunulla on kartoitettu kaupallisten verkkoyhteyksien kattavuutta ja signaalin laatua Suomen rataverkolla.

Digirata-hankkeessa rakennetaan korvaajaa vanhenevalle junien kulunvalvonnalle. Suomen ratkaisu on moderni radioverkkopohjainen, junien paikannukseen perustuva, digitaalinen järjestelmä, joka on kehityksen kärjessä myös kansainvälisestä näkökulmasta. Koska raideliikenteen järjestelmät rakennetaan Euroopassa yhteensopiviksi ja yhteisiä standardeja noudattaen, ovat kansainvälinen verkostoituminen ja tietoisuus sääntelystä hankkeelle tärkeitä. Digiradalla nähdään erittäin positiivisena, että Euroopan komissio tukiviranomaisena oli kiinnostunut hankkeesta ja sen etenemisestä. 

IMG 2911 2
IMG 2887 1
IMG 2898

Lue lisää EMMAsta: