Digirata-hankkeessa kartoitetaan kaupallisten 4G-verkkojen soveltuvuutta junien viestintään ja liikenteenohjaukseen. Koko Suomen rataverkoston kattavat mittaukset ovat nyt päättyneet, ja tulosten perusteella verkon kattavuus ja laatu ovat jopa odotettua paremmat. Seuraavaksi mittauksia tehdään heikomman signaalin rataosuuksilla, ja mittaukset laajennetaan myös Ruotsin puolelle.

Suomen tulee luoda junien ohjauksessa käytettävät verkkoyhteydet, kun Euroopan Unionissa siirrytään käyttämään junaliikenteen ohjauksessa uutta FRMCS-verkkoa. Sen sijaan, että Suomeen rakennettaisiin kokonaan erillinen verkkoinfra pelkästään rautateiden liikenteenohjauksen tarpeisiin, halutaan Digirata-hankkeessa selvittää, voitaisiinko Suomessa tulevaisuudessa hyödyntää kaupallisia 5G-verkkoja.

Tämä selvitys on nyt saatu päätökseen, kun kaupallisten 4G-verkkojen kuuluvuutta ja laatua kartoittava EMMA-mittausvaunu sai matkansa päätökseen kesäkuun alkupuolella. Kuuden mittausviikon ajan EMMA ajoi yhteensä 8 000 kilometriä kattaen Suomen koko rataverkon, mukaan lukien ratapihat. Alustavien mittaustulosten perusteella voidaan sanoa, että kaupallisten verkkojen kattavuus on riittävä.

Suomi on mobiilimaa, ja kattavuus on hyvä kaikkialla. Tämän vuoksi kannattaa ehdottomasti miettiä kaupallisten verkkojen valjastamista junaliikenteen ohjauksen käyttöön. Ensin on kuitenkin katsottava, ovatko verkot riittäviä. Nyt mittaukset on tehty ja olemme todenneet, että tämä toimii vallan mainiosti”, kertoo projektipäällikkö Simon Indola Digirata-hankkeesta.

Mittaustulokset paljastavat, että kaupallisten verkkojen signaalien nopeus on jopa vaadittua parempi. Mittauksissa ei myöskään havaittu verkoissa sellaisia aukkoja, joita teoreettisten laskelmien mukaan olisi pitänyt olla.

Seuraavaksi mittauksissa testataan Ruotsin verkkoa

Tehdyissä mittauksissa verkkojen kattavuutta mitattiin loppuratkaisua haastavammissa olosuhteissa. Laitteet asennettiin havaitsemaan tavallista herkemmin mahdollisia ongelmakohtia, joissa signaalin laadussa on ongelmia tai tiedonsiirto tapahtuu viiveellä. Seuraavaksi EMMA ajaa ongelmakohdat läpi uudestaan, jolloin signaalin tavoittavuutta testataan suoremmilla yhteyksillä.

”Laadullisia ongelmakohtia löytyi jonkun verran. Haastavia kohtia ovat tunnelit ja myös solujen rajat, kun esimerkiksi siirrytään kaupunkioloista maaseudulle ja päin vastoin. Myös isot rakennelmat radan varrella tai päällä luo haasteita radioverkolle. Tarkistusajolla haluamme katsoa, kuinka paljon tulokset näissä haastavissa oloissa paranevat kun käytetään kaikkia kolme verkkoa yhtäaikaisesti”, Indola selittää.

Juhannuksen ja heinäkuun välisellä viikolla EMMA ajetaan Haaparantaan, jossa testataan miten rajanylitys toimisi kaupallisilla verkoilla. Mikäli verkonvaihto sujuu ongelmitta, niin mittauksia jatketaan maantietä pitkin aina Uumajaan saakka.

Tehdyt mittaukset testaavat 4G-verkon kattavuutta. Oletuksena on, että junaliikenteen ohjauksessa käytettävän 5G-verkon kattavuus tulee todennäköisesti olemaan samanlainen. Tätä oletusta tullaan testaamaan vuonna 2025 5G-verkon käytön yleistyttyä, jolloin EMMA pääsee jälleen ajamaan testikierroksia ja samalla kääntämään ohikulkijoiden katseita.

”Digirata-ilmeellä varustettu EMMA-vaunu on herättänyt paljon huomiota ajaessaan rataverkolla. Verkkoyhteyksien laatutietojen keräämisen lisäksi se on myös ihastuttanut junabongareita, ja matkan varrella on ollut paljon ihmisiä ottamassa kuvia vaunusta” paljastaa Indola. 

Emma 1 1
445A0931