Alkuvuonna Digiradassa työtä ovat teettäneet muun muassa EKA-rataosuuden hankinnat sekä hankeorganisaation sisäisen toiminnan kehittäminen. Hankintojen valmistelutyötä on onnistuttu tekemään pääosin suunnitellusti aikataulussa. Myös vuoden alussa voimaan tullut uusi allianssisopimus on lähtenyt hyvin käyntiin.

 Suomalaista raideliikennejärjestelmää uudistavassa Digirata-hankkeessa on edistytty hyvää vauhtia ensimmäisen kaupallisen rataosan eli EKA-radan hankintojen valmisteluun. Nyt käynnissä on rakennuttajakonsultin kilpailutus EKA-radan hankintojen tukemiseen sekä rakentamisen aikaisiin töihin. Kilpailutus toteutetaan Fintrafficin ja Väyläviraston yhteishankintana, ja rakennuttajakonsultoinnin palveluita hyödynnetään molempien hankintayksiköiden toiminnassa.

Lisäksi valmisteilla on myös ulkolaitteiden sekä turvalaitteiden kilpailutus, joka on hankintojen selkeästi suurin ja mittavin kokonaisuus. Aikataulut ovat tähän asti pitäneet hyvin, mutta myös kirimisen varaa löytyy.

”Turvalaitehankintojen toteutuminen aikataulussa on hyvin tärkeää tällä hetkellä, ja meillä on vahva tahtotila viedä tämä maaliin suunnitellusti. Olemme saaneet valmisteltua hankintamateriaaleja näille mittaville hankinnoille todella hyvin, ja perustyö etenee varmaa tahtia. Hankinnoista tehdään päätöksiä alustavan aikataulun mukaan vuodenvaihteessa, jonka jälkeen alkaa itse toteutus”, kertoo hankejohtaja Jari Pylvänäinen.

 Lue lisää rakennuttajakonsulttihankinnasta

Suomella kirkas tavoite radioverkkoratkaisun suhteen

Hankintojen valmistelun rinnalla Digiradassa suunnataan katseita myös vähitellen EKA-radan lisäksi laajempaan toteutukseen, ja isomman toteutusvaiheen järjestelmää sekä siihen liittyvää toteutussuunnitelmaa aletaan rakentamaan.

Digirata-hankkeen tavoitteena on hyödyntää täysin uudenlaista radioviestintämallia, jossa junien viestinnässä hyödynnetään kaupallisia radioverkkoja erikseen rakennetun ja dedikoidun verkkoinfrastruktuurin sijasta. Nyt keväällä tämän vaihtoehdon edistämisessä Euroopassa on ilmennyt aikatauluhaasteita erityisesti yhteentoimivuuden teknisten eritelmien (YTE) etenemisen osalta. Tämä saattaa vaikuttaa tässä vaiheessa tehtäviin valintoihin. Digiradassa on kuitenkin vahva tahtotila, että ratkaisu voidaan toteuttaa suunnitellusti.

“Meillä on aktiiviset ja suorat keskusteluyhteydet valmistelijoiden ja kansainvälisten virastojen suuntaan, ja esimerkiksi Euroopan komissiosta on tullut useita vieraita kuulemaan hankkeesta ja meidän mallista työskennellä yhdessä. Suomella on kirkas tavoite uudenlaisen radioverkkoratkaisun käyttöön saamiseksi”, Pylvänäinen sanoo.

Johtamiseen ja viestintään terävyyttä

Teknisen toteutuksen lisäksi Digiradassa on panostettu organisaation viestinnän ja vuorovaikutuksen sekä johtamisjärjestelmän selkiyttämiseen. Hankkeen johtamisjärjestelmää halutaan terävöittää erityisesti päätöksenteon osalta hankkeen eri sidosryhmien suuntaan. Tähän sisältyy esimerkiksi jo olemassa olevien foorumien roolien terävöittäminen sekä läpinäkyvyyden parantaminen.

 ”Hankkeen kulkiessa koko ajan eteenpäin kohti konkretiaa päätöksiä täytyy tehdä yhä enemmän, ja kaikkien sidosryhmien tulee sitoutua tehtyihin päätöksiin. Viestinnän kehittämisessä ja terävöittämisessä tavoitteena on vähentää virhetulkintojen määrää ja johtamisjärjestelmää viemme eteenpäin koko hankkeen tasolla”, Pylvänäinen toteaa. 

Digirata-hanke toteutetaan allianssimallilla. Uusi allianssisopimus tuli voimaan vuodenvaihteessa. Tämän myötä myös osa allianssin johtoryhmän jäsenistä vaihtui. Uuden sopimuksen mukainen toiminta on lähtenyt käyntiin onnistuneesti, ja yhteistyö on ollut todella sujuvaa.

”Uusi sopimus on voimassa vuoden 2027 loppuun, mikä on todella hyvä asia. Pidempi sopimusaika antaa allianssille ja johtoryhmälle työrauhan, ja sitouttaa meitä entistä paremmin ja syvemmin hankkeen toimintaan. Allianssin koko johto on myös esimerkiksi alkanut kouluttautua allianssimalliin toimimiseen, ja kaikilla on vahva halua onnistua yhdessä tässä hankkeessa”, Pylvänäinen kertoo.