Digiradassa rakennetaan konkretiaa, sillä Fintraffic ja Väylävirasto hakevat rakennuttajakonsulttia Digiradan ensimmäisen rataosuuden (EKA) toteutukseen ja käyttöönottoon.

Digirata-hankkeen ensimmäinen kaupallinen rataosuus EKA toteutetaan (Tampere)Lielahti-Pori/Rauma-rataosuudelle. Suunnitelman mukainen rakentamisaika on vuosina 2025–2026 ja käyttöönottoaika Q3/2026.

Nyt hankkeessa on edetty siihen vaiheeseen, että Fintraffic Raide Oy ja Väylävirasto ovat käynnistäneet kilpailutuksen rakennuttajakonsultista EKA-rataosuudelle. Tavoitteena on hankkia erityisosaamista omaavia asiantuntijoita rataosuuden teknisten järjestelmien hankintaan ja käyttöönoton tukeen.

Rakennuttajakonsultoinnin tehtävät

Rakennuttajakonsultointi koostuu järjestelmien käyttöönottoon tähtäävistä asiantuntijatehtävistä hankkeen eri vaiheissa.

  • Valmisteluvaiheessa kootaan yhteen EKA-rataosuuden järjestelmien, kuten turvalaitejärjestelmän ja liikenteenhallintajärjestelmän toiminnalliset vaatimukset, selvitetään eri turvalaitteiden rajapinnat sekä laaditaan suunnitelma järjestelmien rakennuttamisesta. Valmisteluvaiheeseen sisältyy kaapelireittien ja kaapelointitöiden kilpailuttamisen valmistelu ja kilpailutuksen läpiviennin tukeminen.
  • Kilpailuvaiheeseen sisältyvät EKA-rataosuuden turvalaitejärjestelmän kilpailuttaminen ja kilpailutuksen läpiviennin tuki. Turvalaitejärjestelmän kilpailutus toteutetaan neuvottelu­menettelyllä, ja rakennuttajakonsultin tehtäviin kuuluu neuvotteluihin osallistuminen, neuvottelupöytäkirjojen pitäminen ja dokumentaation ylläpito. Kilpailuvaiheeseen kuuluu myös liikenteenhallintajärjestelmän kilpailutus joko osana turvalaitejärjestelmän kilpailutusta tai erillisenä kilpailutuksena.
  • Rakennuttamisvaiheeseen kuuluvat EKA-rataosuuden järjestelmien rakennuttamiseen ja käyttöönottoon liittyvät tehtävät.

Valitun rakennuttajakonsulttiyhtiön kanssa solmitaan määräaikainen sopimus ajalle 3.5.2023 – 31.12.2027. Hankinnan ennakoitu arvo sopimuskaudella on noin 2,5 miljoonaa euroa.