Rautateiden digitaalinen murros -webinaarisarja avattiin 16. marraskuuta 2020. Suomalaista rautatieosaamista ­– EU-rahoitusta Suomeen -aloituswebinaarissa kuultiin viisi puheenvuoroa hankkeen kansainvälisestä yhteistyöstä ja rahoitusmahdollisuuksista. Ajankohtainen aihe kokosi linjoille yli 80 osallistujaa.

Alustuspuheenvuorosta lähtien puhujilla oli positiivista kerrottavaa.

Liikenne- ja viestintäministeriön Verkkojen sääntely-yksikön johtaja Maija Ahokas painotti, että Digirata-hanke nähdään ministeriössä poliittisesti tärkeänä ja innostavana projektina. Erityisen tärkeää on ollut yhteistyö operaattoreiden, viranomaisten ja poliittisten päätöksentekijöiden välillä. Tällä hetkellä LVM:ssä pohditaan, miten hankkeen edetessä syntyneet hyödyt voitaisiin viedä käytäntöön myös muissa EU:n jäsenmaissa.

Webinaarissa kuultiin konkreettisista tukimahdollisuuksista ja rahoitusmuodoista kolme puheenvuoroa. Keskeinen sanoma oli selvä: Digirataan ja rautatiealaan liittyville projekteille on avautumassa runsaasti relevantteja tukimahdollisuuksia niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. 

Business Finlandin koordinaattori Tom Warras valotti puheenvuorossaan vuosille 2021–2027 suunnitteilla olevaa EU:n puiteohjelmaa, Horizon Europea. Sen tarkoituksena on kehittää innovointia ja tutkimusta Euroopan alueella, ja yksi sen keskeisimmistä pilareista on tukea Digirata-hankkeen kanssa yhteneväisiä teknologioita. Puiteohjelmaan sisältyvät tulevaisuuden rahoituksen hakukokonaisuudet ovat mittavia, joten organisaatioiden kannattaa pysyä eri mahdollisuuksista tietoisina.

Hankkeen myötätuuli lupaa hyviä näkymiä rautatiealalla toimiville organisaatioille. Suomesta lähtöisin olevat rautatieliikenteen innovaatiot herättävät kansainvälistä innostusta. Testirata on tulevaisuuden rautatieliikenteen laboratorio, jossa on mahdollista toteuttaa maailmanlaajuisesti ainutlaatuisia rataliikenteen testauksia. 

Katso webinaarin tallenne tästä.

Lue myös seminaarissa puheenvuoron pitäneen Joel Stenmansin juttu

Webinaarisarja jatkuu: Tule mukaan seuraavaan webinaariin: Kasvata liiketoimintaasi digitaaliseen rautatiealaan Suomessa sekä kansainvälisillä markkinoilla 30. marraskuuta 2020 klo 12.00–13.30. Ilmoittaudu mukaan