Arkisto:

Sääntely kaupallisten verkkojen hyödyntämisestä antaa odotuttaa itseään – Digirata kehitti väliaikaisratkaisun EKA-rataosaa varten

Jotta EKA-rataosuudella päästään käyttämään junaliikenteen viestinnässä kaupallisia verkkoyhteyksiä, Digirata on kehittänyt uuden väliaikaisen radioratkaisun, jossa hyödynnetään jo olemassa olevia laitteita. Syksyn aikana rataverkolla ajetaan testiajoja, joissa kartoitetaan laitteiden suorituskykyä ja luotettavuutta. Testien perusteella luodaan määritelmät, joiden avulla junaoperaattorit voivat ottaa väliaikaisen radioratkaisun käyttöön.   Digirata-hankkeen tavoitteena on käyttää valmiita kaupallisia verkkoyhteyksiä junien yhteydenpitoon. Kansainvälisen rautatieliitto UIC:n […]

Arkkitehtuuri auttaa Digirataa kerryttämään ymmärrystä laajoista järjestelmäkokonaisuuksista

Digiradan laitehankintojen valmistelussa on tärkeää varmistaa, että palapelin kaikki osat pelaavat saumattomasti yhteen halutulla tavalla. Tässä avuksi tulee arkkitehtuuri, joka auttaa hahmottamaan eri kokonaisuuksia sekä niiden välisiä riippuvuuksia. Arkkitehtuuri piirtää auki suunnitelmat ja ratkaisumallit, jotta asiantuntijoiden on helpompi ymmärtää kehitettävää kohdetta paremmin. Digiradan laitehankintojen valmistelu on kovassa vauhdissa. Vaatimuksia koottaessa ja kirjoittaessa on tärkeää pitää […]

Tule mukaan Älykäs raideliikenne-työpajoihin

Fintrafficin Ekosysteemipalvelut järjestää Liikenteen dataekosysteemin sateenvarjon alla kaksi rautatieaiheista työpajaa laajemman yhteistyön käynnistämiseksi loppuvuonna 2023. Tavoitteena on mm. selkiyttää yhteisiä kehittämiskohteita sekä yhteistyön toimintatapaa jatkossa. Työpajoihin toivotaan rautatiealalla työskenteleviä ja siitä kiinnostuneita asiantuntijoita jakamaan yhdessä asiantuntemustaan ja keskustelemaan eri toimijoiden tarpeista ja näkemyksistä. Työpajat pidetään TEAMSin välityksellä seuraavasti: 1.11.2023 klo 9:00-12:00 12.12.2023 klo 13:00-15:00 Työpajoihin […]

Mittava turvalaitehankinta luo pohjan Digiradan toimivuudelle

Tarjouskilpailu Digiradan EKA-rataosuuden turvalaitehankinnasta on parhaillaan käynnissä. Uudistuksella saadaan kapasiteettikyvykkyyttä sekä monia lisämahdollisuuksia. Kulunvalvontajärjestelmä sekä radiosuojastuskeskus muodostavat laitehankinnan keskeisimmän osan. Digirata julkaisi viikolla 37 osallistumispyynnön, jossa etsitään tarjouksia turvalaiteuudistuksen hankintaan. Kaikki kriteerit täyttävät halukkaat ja kykenevät voivat jättää osallistumishakemuksen, joiden joukosta referenssien perusteella valitaan neuvotteluihin noin viisi toimittajaa. Valittujen toimittajien kanssa käydään neuvottelut marras–joulukuun vaihteessa […]