Arkisto:

EU:n rautatiealan tutkimus- ja innovaatiokumppanuus tarjoaa rahoitusta ja verkostoja – Infotilaisuus 22.3.2022!

Rautatieala on kokemassa merkittäviä Euroopan laajuisia muutoksia kohti entistä kestävämpää ja älykkäämpää liikkumista. Alan eurooppalaista tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyötä vauhditetaan EU:n Horisontti Eurooppa –ohjelmasta rahoitettavasta Europe´s Rail –kumppanuudesta. Kaikille avoimet TKI-haut avataan huhtikuussa 2022. Kansallisissa infotilaisuudessa 22.3.2022 kerrotaan tarkemmin, mistä on kyse ja miten rahoitusta voi hakea. Horisontti Eurooppa-ohjelma on yksi EU:n suurimmista panostuksista tutkimukseen […]

Laadukas data rataverkolta tuo lisäarvoa

Miten datan hyödyntämäinen näkyy konkreettisesti Digirata-hankkeessa ja minkälaista lisäarvoa se tuo eri toimijoille sekä koko alalle? Yksi käytännön esimerkki Digiradan myötä tulevista muutoksista on se, että rataverkon digitalisaatio mahdollistaa entistä tasalaatuisemman datan keräämisen liikenteestä ja rataverkolta. Rataverkon laitekannan uusiutuessa modernimpaan, saadaan koko rataverkko tuottamaan arvokasta tietoa hyödynnytettäväksi. Data mahdollistaa rataverkon käytön optimoinnin, ja sitä voidaan […]