Arkisto:

Seminaarisarja: Rautateiden digitaalinen murros – T&K-rahoitusmahdollisuuksia

Rautatieliikenteen digitaalinen murros sekä mahdollistaa että edellyttää suuria uudistuksia. Olemmeko hyödyntäneet rahoitusmahdollisuudet EU-tasolla? Entä kansallisesti? Voisiko rautateillä kokeilla digitaalisia ratkaisuja muilta toimialoilta? DIGIRATA-hanke perustuu uuteen moderniin teknologiaan. Ensimmäisiä pilottiprojekteja on jo käynnistetty. Hyvään vauhtiin on siis päästy, mutta tämä ei kuitenkaan riitä, sillä kehityspotentiaalia on vielä runsaasti niin Digiradassa kuin rautateillä yleensäkin. Vihreän liikkumismuodon suorituskyky […]

Roll-out-työryhmä minimoi Digiradan etenemisen riskejä

Liikenne- ja viestintäministeriön ohjaamassa Digirata -projektissa uudistetaan Suomen rautatieliikenteen hallintajärjestelmiä, sisältäen junakulunvalvonnan ja radioverkon (ERTMS). Hankkeen esiselvitysvaihe on ohi ja uudistusta valmistellaan parhaillaan ahkerasti työryhmissä, joista yhteen päästään kurkistamaan nyt. Roll-out-työryhmässä on käynnissä kiireinen syksy. Nimensä mukaisesti työryhmä valmistelee hankkeen ”roll-outia” eli käytännön toteuttamista. Työryhmän tavoite on kaksiosainen. Ensimmäisenä tavoitteena on varmistaa selvitysvaiheessa laadittu etenemissuunnitelma. […]