Digiradan testiveturi on valmistunut ja testiradan koeajot ovat alkamassa. Digiradan Sr1-testiveturi on ensimmäinen modernilla, radioverkkopohjaisella ETCS-kulunvalvontalaitteella varustettu veturi. Testiveturia tullaan ajamaan ETCS-testiradalla, jossa testataan sekä veturi- ja ratalaitteiden että liikenteenohjausjärjestelmien toimivuutta. 

Testiveturin käyttöönottoa sekä testiradan koeajojen alkamista juhlistettiin Kouvolan varikolla perjantaina 10. marraskuuta. Sr1-testiveturi on alun perin 1970-luvulla käyttöönotettu sähköveturi, jota on historian aikana käytetty sekä tavara- ja matkustajaliikenteessä. Uusien veturiin asennettujen anturien, tutkien ja sensorien myötä siitä on tullut ensimmäinen modernilla, radioverkkopohjaisella ETCS-kulunvalvontalaitteella varustettu veturi Suomessa (European Train Control System).

Digirata on välttämätön vihreä korvausinvestointi, jolla parannetaan rautateiden välityskykyä ja mahdollistetaan raideliikenteen kasvu. Suomessa nykyisin käytössä oleva junan kulunvalvontajärjestelmä (JKV) on tulossa elinkaarensa päähän. Myös EU-sääntely velvoittaa järjestelmien yhtenäistämiseen.

VR FleetCaren asentajat Ilpo Lavonen ja Tomi Koso aloittivat asennustyöt sähköveturiin kesäkuussa. Kaksikko sai työt valmiiksi syksyllä, jolloin asennuksia myös ryhdyttiin testaamaan. ETCS-kulunvalvontalaite on Thales Groupin toimittama. Ohjelma on toteutettu Väyläviraston tilauksesta ja vahvassa yhteistyössä VR:n kanssa.

Digirata Ilpo
Ilpo Lavonen oli mukana asentamassa ETCS-kulunvalvontajärjestelmää Sr1-testiveturiin.

”VR:n asentajat ja koko projektitiimi ovat tehneet ison työn. ETCS-asennustöitä tehtiin lähes 50 vuotta vanhaan veturiin ja matkan varrella tuli monia teknisiä yllätyksiä ja yksityiskohtia, mutta niihin löydettiin aina käytännön ratkaisut. Juuri asennustöistä saatu oppi Kyllä onnistuu -asenteesta on tärkeää koko kansallisen Digirata-hankkeen onnistumisen kannalta. Asennuksista saatuja käytännön oppeja on myös dokumentoitu matkan varrella ja niitä tullaan hyödyntämään jatkossa”, sanoo Jonas Eriksson, Digiradan hankejohtaja VR:llä.

Testiradan koeajot ovat marraskuussa alkaneet Kouvola–Kotka–Hamina-testiosuudella (KoKoHa). Testiveturi saatiin ensimmäistä kertaa liikkeelle marraskuun ensimmäisellä viikolla. Käyttöönottotarkastuksissa tehtävissä koeajoissa varmistetaan, että järjestelmä toimii vaatimusten mukaisesti ja että se on turvallinen.

”Testirata on tehty, jotta ETCS-operoinnista saadaan kokemusta aidossa rautatieympäristössä. Lisäksi testiveturin käytännön asennustöistä eli esisuunnittelusta, asentamisesta ja yhteistyöstä on syntynyt oppia tulevaisuuden varalle. KoKoHa-projektissa hiottu yhteistyö tulee auttamaan kansallisen hankkeen läpiviennissä, mikä on testiradan tärkein tavoite”, sanoo Eriksson.

”Olemme todella iloisia, että olemme voineet tarjota ERTMS-ratkaisua (European Railway Traffic Management System) KoKoHa-projektiin. Ensimmäisen ETCS-tason 2 asennuksessa Suomessa sekä kaupallisten 5G-verkkojen maailmanlaajuisessa ensikäytössä on ollut vauhtia. On ollut hienoa työskennellä yhdessä Väyläviraston, VR:n ja Digiradan kanssa. Työn saaminen valmiiksi ajoissa ei olisi ollut mahdollista ilman edellä mainittua ”kyllä onnistuu” -asennetta”, sanoo apulaisprojektipäällikkö Konrad Knuts Thalesista.   

Suomi on edelläkävijä

Testiveturi kommunikoi turvalaitteiden kanssa kaupallisten radioverkkojen välityksellä. Muualla Euroopassa on käytetty GSM-R-verkkoja (Global System for Mobile Communications – Railway), jotka ovat varta vasten liikenteenohjauksen tarpeisiin rakennettuja radioverkkoja. Suomi on Euroopassa edelläkävijä, nimittäin Suomessa on onnistuttu hyödyntämään jo olemassa olevia kaupallisia radioverkkoja.

”Tämä on tärkeä merkkipaalu Digiradalle ja koko Suomelle. Olemme pystyneet osoittamaan, että kaupallisten radioverkkojen käyttö on käytännössä oikeasti mahdollista. Tämä on suuri onnistuminen siitäkin näkökulmasta”, sanoo Väyläviraston projekti-insinööri Jere Puska.

Mittava Digirata-hanke on uudistamassa koko rautateiden ohjaus- ja turvallisuusjärjestelmän infrastruktuurin: automaattisen junakulunvalvonnan, asetinlaitteet, ohjauslaitteet ja radioverkon. Testiradan koeajoja ajetaan koko ensi vuoden ajan. VR:n osalta hankintamenettelyt kaupallisen liikenteen kaluston varusteluun ovat myös käynnissä. Tavoitteena on, että vuonna 2027 olisi riittävä määrä kalustoa ensimmäisen kaupallisen radan tarpeisiin.

Digirata järjestelmäveturissa
Digirata veturi