Digiradan tekijöiden esittelyt jatkuvat jälleen! Tällä kertaa vuorossa on Jonas Eriksson VR:ltä.

Mitä teet työksesi ja mikä on roolisi Digirata-hankkeessa? 

Toimin hankejohtajana VR:n Digirata-osuudessa. 

Kuinka pitkään olet työskennellyt hankkeen parissa? Miten päädyit mukaan Digirata-hankkeeseen? 

Tulin hankkeeseen mukaan keväällä 2021. Edeltäjäni, jolla oli merkittävä rooli hankkeen selvitys- ja valmisteluvaiheessa, oli eläköitymässä ja minulle tarjottiin mahdollisuutta tulla mukaan tähän erittäin mielenkiintoiseen ja monipuoliseen hankkeeseen. Tunnistin heti, että kyseessä on poikkeuksellisen tärkeä ja mielenkiintoinen hankekokonaisuus. Samalla voin myös sanoa, että vaikka kaikki päivät eivät ole välttämättä täydellisiä, niin kertaakaan en ole katunut sitä, että olen lähtenyt mukaan tälle kiehtovalle matkalle. 

Mikä on sinusta hankkeessa mielenkiintoisinta? 

Olen saanut aikaisemmin kokea rautatiejärjestelmää useasta eri tehtävästä ja näkökulmasta. Digiradassa koen, että ne kaikki näkökulmat kohtaavat ja ovat vahvassa vuorovaikutussuhteessa toisiinsa. Pidän myös siitä, että saan päivittäin kohdata eri alojen ja organisaatioiden rautatieammattilaisia ja minulla on ollut etuoikeus tuntea joitakin heistä jo hyvin pitkältä ajalta. On myös mukavaa nähdä näiden tuttujen ihmisten ammatillista kehittymistä ja kasvua, kun he laajentavat osaamistaan ja kyvykkyyttään uusille osa-alueille. Oman henkilökohtaisen kasvun osalta mielenkiintoisinta on ollut KV-yhteyksien ja yhteistyön voimakas lisääntyminen mm. EUG:n ja CER:in kautta. Rautatieläisenä on oppinut toimimaan rautatiesääntelyn mukaan, mutta Digiratatyön kautta on päässyt näkemään niitä prosesseja, joilla EU-tasoista sääntelyä laaditaan ja millä areenoilla sääntelyn ja sitä myöten toimialan tulevaisuuden suunnasta kamppaillaan.  

Miten näet, että Digirata muuttaa rautatiemaailmaa? 

Hankkeen myötä siirrymme vielä osin 20. vuosisadan tekniikasta heittämällä 21. vuosisadalle. Digirata-hankkeen teknologiset ja siitä johdettavat muut ratkaisut tulevat määrittämään 21. vuosisadan suomalaista rautatiejärjestelmää. Kun tätä Digirata-hankkeen luomaa aikaa katsotaan myöhemmin taaksepäin, niin tämä tullaan näkemään omana epookkinaan, joka selvästi poikkeaa aikaisemmasta. Katsotaanko sitä sitten suurena edistyksenä ja suomalaisen rautatiejärjestelmän onnistuneena murroksena, riippuu pitkälti meistä kaikista, jotka nyt tekevät työtä hankkeen parissa. Kaikkein tärkeinä on, että kaiken kiireen ja projektipaineiden keskelläkin muistaa, että hankkeen laadullisista tavoitteista ei tule tinkiä hetkellisten etujen vuoksi. Jokaisen ratkaisun pitää olla laadullisesti aikaisempaa parempi, koska elämme näiden hankkeen tuomien vaikutusten kanssa hyvin pitkään. 

Mitä teet mieluiten vapaa-ajallasi? 

Käyn salilla melko aktiivisesti ja harrastan myös reserviläistoimintaa. Lisäksi omakotitalo ja sen pihatyöt pitävät yleensä huolta siitä, että ei ole ylenmääräistä vapaa-aikaa. Nautin erityisesti monivuotisten kasvien kasvun seuraamisesta. On hienoa nähdä, että monet kasvit kukoistavat hyvin minun hoidosta huolimatta. 

jonaseriksson