Digiradan tekijöiden esittelyt jatkuvat taas! Nyt vuorossa on Väyläviraston Aapo Tiilikainen.

Mitä teet työksesi ja mikä on roolisi Digirata-hankkeessa?

Toimin Väylävirastossa projektipäällikkönä. Digiradassa johdan ETCS-testiradan (European Train Control System, eurooppalainen junien kulunvalvontajärjestelmä) ja testilaboratorion valmistelua ja rakentamista. Tilaajan edustajana edistän ETCS-suunnitteluohjeiden valmistelua ja ETCS-käyttösääntöjen muodostumista. Nämä komponentit ovat Digirata-hankkeen selkäranka, joiden pohjalle muodostuu operatiivisen ja suunnittelutyön menetelmät. Menetelmien toimivuutta todennamme testiradalla ja laboratoriossa.

Miten päädyit mukaan Digirata-hankkeeseen?

Minulla on taustaa ETCS-selvityksien tekemisestä ajalta ennen Digirata-hankkeen olemassaoloa. Näiden kautta päädyin Digirata-hankkeen alkutaipaleella ratkomaan ETCS-vyyhtiä. Tulevaisuuden hanke veti puoleensa ja päätin hakea Väylävirastoon Digirata-hankkeen tehtäviin, koska näin tehtävässä mahdollisuuden päästä vaikuttamaan konkreettisesti Suomen rautateiden tulevaisuuteen.

Mikä on mielenkiintoisinta tai innostavinta Digiradassa?

On hienoa tehdä työtä uraauurtavien ammattilaisten kanssa. Pääsemme tekemään asioita puhtaalta pöydältä eikä valmiita ratkaisuja useinkaan ole. Digiradassa on hyvä henki ja eri toimijoiden välillä tehdään syvää yhteistyötä.

 Miten vietät mieluiten aikaasi kesällä?

Kesällä mökkeilen ja teen mielelläni paljon fyysistä työtä.

tiilikainen