Arkiv:

Den största helheten i Digispår-projektet är igång nu – så här arbetar man i implementeringsfasen

Den största helheten i Digispår-projektet, implementeringsfasen (utrullningen), pågår nu då man i projektet har inlett produktionen av planen för implementeringsfasen (utrullningsplanen). Avsikten är att planen för implementeringsfasen ska innefatta allt det genomförande av Digispår-projektet som hamnar utanför delområdet EKA, från år 2025 till år 2040. Digispår-projektet är grovt indelat i två stora delområden: EKA och […]

Upphovsmännen bakom Digispår: Jonas Eriksson, projektdirektör för Digispår hos VR

Vad arbetar du med och vilken är din roll i Digispår-projektet?  Jag arbetar som projektchef inom VR:s andel av Digispår.  Hur länge har du arbetat med projektet? Hur kom det sig att du blev involverad i Digispår-projektet?  Jag gick med i projektet våren 2021. Min företrädare, som hade en viktig roll under projektets utrednings- och […]

Upphandlingar sysselsatte Digispår-personal i år – vad för 2024 med sig?

År 2023 börjar lida mot sitt slut. Och det kommande året väntar redan runt hörnet. Hur ser det gångna året ut, sett i detta ögonblick? Och vilka framsteg kan göras under 2024? Jari Pylvänäinen, projektchef för projektalliansen, reflekterar över det gångna året för oss och blickar samtidigt framåt mot nästa år.   År 2023 hade […]

Upphandlingarna till Digispår-projektets nya testlaboratorium påbörjas nästa år – I laboratoriet är det möjligt att testa flera olika tekniker

Kompatibiliteten hos komponenterna i det europeiska tågsignalsystem som tas i bruk i Finland kommer att testas i ett testlaboratorium som byggs för detta ändamål. Beredningsarbetet för laboratoriets system- och utrustningsupphandlingar är inne på slutrakan och upphandlingarna i anslutning till byggandet av laboratoriet startar under 2024. Testlaboratoriet minskar behovet av arbetskrävande testkörningar i terrängen och gör […]

Digispår vill att utnyttjandet av kommersiella nätverk ska bli en del av EU-regleringen: ”Det är inte vettigt att inte använda befintlig infrastruktur”

Vid övergången till 2030-talet kommer Finland att gradvis avveckla det nationella tågkontrollsystemet (JKV) som används för kommunikation inom tågtrafiken. Systemet ersätts av det europeiska signalsystemet (ERTMS), vars kommunikationsnätslösning håller på att utvecklas i Finland med utnyttjande av kommersiella radionät. Trafikrådet Janne Hauta från kommunikationsministeriet berättar hur Finlands lösning skulle kunna gynna järnvägstrafiken i hela Europa. […]

En ny milstolpe i Digispår-projektet: Provkörningarna av testlok Sr1 påbörjades

Digispårs testlok har blivit färdigt och provkörningarna på testbanan inleds. Digispårs testlok Sr1 är det första loket som är utrustat med en modern, radionätbaserad passagekontrollutrustning för ETCS. Testloket kommer att köras på en ETCS-testbana där funktionaliteten hos både lok- och banutrustningar samt trafikstyrningssystemen testas.  Digispårs testlok Sr1 är färdigt. Idrifttagningen av loket och påbörjandet av […]