Arkisto:

Maastotestaukset ovat alkaneet Kouvola–Kotka–Hamina-rataosuudella

Eurooppalaisella junien kulunvalvontajärjestelmällä varustettua testiveturia ajetaan suljetulla rataosuudella Kouvola–Kotka–Hamina-välillä. Tarkoituksena on testata sekä veturi- ja ratalaitteiden että liikenteenohjausjärjestelmien toimivuutta. Testiradan avulla ETCS-operoinnista saadaan kokemusta aidossa rautatieympäristössä.  Maaliskuussa Digirata-hankkeessa on jälleen otettu merkittävä askel eteenpäin, sillä maastotestaukset ovat nyt alkaneet Kouvola–Kotka–Hamina-rataosuudella (KoKoHa). Testiajoja ajetaan 1970-luvun testiveturilla, joka on varusteltu eurooppalaisella junien kulunvalvontajärjestelmällä eli ETCS:llä (European Train […]

Digiradan kyberturvallisuustiimin verkkoseminaari on nyt katsottavissa tallenteelta

Mitä tulee tietää ratakaluston kyberturvallisuudesta, kun Suomi siirtyy Digirata-aikaan? Mitkä ovat rautatieyritysten kyberturvallisuuden peruspilareita? Näihin ja muihin kysymyksiin saat vastauksen Digiradan kyberturvallisuustiimin verkkoseminaarin tallenteelta. Digiradan kyberturvallisuustiimi järjesti tiistaina 12.3.2024 verkkoseminaarin Digiradasta ja ratakaluston kyberturvallisuudesta. Puhujina olivat Juhana Yrjölä, Antti Alestalo, Samuli Korpimäki sekä Martin Allen. Luennolla käytiin läpi ERTMS raidekyberturvallisuuden perusteita, Digiradan uhkaympäristö kaluston näkökulmasta […]

EKA-rataosan rakentamissuunnittelu etenee aikataulussa – tärkeitä oppeja kerätään talteen seuraavaa suunnitteluvaihetta varten

EKA-rataosan rakentamissuunnittelussa suunnitteluosa-alueet on jaettu kolmeen eri kokonaisuuteen, jotka ovat Kokemäki-Rauma, Kokemäki-Mäntyluoto ja Mäntyluoto-Tahkoluoto sekä Lielahti-Kokemäki. Projekti on ainutlaatuinen, sillä paljon asioita tehdään nyt ensimmäistä kertaa. Tästä esimerkkinä on muun muassa tasoristeyslaitosten liittäminen ETCS:ään.   Digiradan ensimmäisen kaupallisen rataosan (EKA) rakentamissuunnittelu on parhaillaan käynnissä, ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2024 elokuun lopulla. Rakentamissuunnittelu aloitettiin […]

Ainutlaatuinen projekti käynnissä: Miten junien yhteydenpitoon käytettäviä verkkoyhteyksiä tullaan valvomaan?

Digiradan EKA-rataosalla on tarkoitus käyttää junien yhteydenpitoon radioverkkoratkaisua, jossa hyödynnetään kaupallisia verkkoyhteyksiä. Yksi osa tätä radioverkkoprojektia on valvontafunktio, jossa selvitetään, miten liikenneohjaajat saavat tulevaisuudessa tietoa radioverkon huoltokatkoksista ja häiriöistä, jotta junien turvallinen kulku voidaan varmistaa.     Digirata aikoo käyttää olemassa olevia kaupallisia verkkoyhteyksiä junien yhteydenpitoon. Kansainvälisen rautatieliitto UIC:n säädökset eivät kuitenkaan vielä sisällä ratkaisun vaatimia laitteistoja, […]

Tekijät Digiradan takana: Kyberturvallisuusasiantuntija Antti Alestalo

Digiradan tekijöiden esittelyt jatkuvat! Tällä kertaa vuorossa on kyberturvallisuusasiantuntija Antti Alestalo.   Mitä teet työksesi ja mikä on roolisi Digirata-hankkeessa?  Toimin kyberturvallisuusasiantuntijana ja suunnittelemme tiimimme kanssa Digiradan kyberturvallisuutta. Tämä kattaa paljon eri osa-alueita alkaen vaatimusten määrittelystä eri osajärjestelmille aina tietoturvatestauksen suunnitteluun ja projektin eri ryhmien tukemiseen kyberturvallisuuden suhteen. Lisäksi paljon työtä tehdään eri kumppanien kanssa, kuten […]

Tervetuloa Digiradan verkkoseminaariin ratakaluston kyberturvallisuudesta

Mitä tulee tietää ratakaluston kyberturvallisuudesta, kun Suomi siirtyy Digirata-aikaan? Mitkä ovat rautatieyritysten kyberturvallisuuden peruspilareita? Näihin ja muihin kysymyksiin saat vastauksen Digiradan webinaarissa. Digiradan kyberturvallisuustiimi järjestää tiistaina 12.3.2024 kello 13-14.30 verkkoseminaarin Digiradasta ja ratakaluston kyberturvallisuudesta. Luennolla käydään läpi, mitä täytyy huomioida ratakaluston kyberturvallisuuden osalta, kun Suomi siirtyy Digirata-aikaan ja ERTMS/ETCS-pohjaiseen junien kulunvalvontaan. Esityksessä käydään läpi rautatieyritysten […]

Digirata-hankkeen merkittävin kokonaisuus on jo nyt tekeillä – näin toteutusvaihetta työstetään

Digirata-hankkeen kaikkein isoin kokonaisuus toteutusvaihe (roll-out) on nyt tekeillä, ja hankkeessa on käynnistetty toteutusvaiheen suunnitelman (roll-out-suunnitelma) tuottaminen. Toteutusvaiheen suunnitelman on tarkoitus kattaa kaikki EKA-osa-alueen ulkopuolelle jäävä Digirata-hankkeen tekeminen vuodesta 2025 vuoteen 2040.   Digirata-hanke on karkeasti jaoteltu kahteen isoon osa-alueeseen, jotka ovat EKA ja ROSU. EKA on ensimmäinen kaupallinen rataosuus, joka rakentuu Lielahti-Pori/Rauma-välille. ROSU pitää sisällään […]

Tekijät Digiradan takana: Jonas Eriksson, Digiradan hankejohtaja VR:llä

Digiradan tekijöiden esittelyt jatkuvat jälleen! Tällä kertaa vuorossa on Jonas Eriksson VR:ltä. Mitä teet työksesi ja mikä on roolisi Digirata-hankkeessa?  Toimin hankejohtajana VR:n Digirata-osuudessa.  Kuinka pitkään olet työskennellyt hankkeen parissa? Miten päädyit mukaan Digirata-hankkeeseen?  Tulin hankkeeseen mukaan keväällä 2021. Edeltäjäni, jolla oli merkittävä rooli hankkeen selvitys- ja valmisteluvaiheessa, oli eläköitymässä ja minulle tarjottiin mahdollisuutta tulla […]

Uusi merkkipaalu Digirata-hankkeessa: Sr1-testiveturin koeajot käynnistyivät

Digiradan testiveturi on valmistunut ja testiradan koeajot ovat alkamassa. Digiradan Sr1-testiveturi on ensimmäinen modernilla, radioverkkopohjaisella ETCS-kulunvalvontalaitteella varustettu veturi. Testiveturia tullaan ajamaan ETCS-testiradalla, jossa testataan sekä veturi- ja ratalaitteiden että liikenteenohjausjärjestelmien toimivuutta.  Testiveturin käyttöönottoa sekä testiradan koeajojen alkamista juhlistettiin Kouvolan varikolla perjantaina 10. marraskuuta. Sr1-testiveturi on alun perin 1970-luvulla käyttöönotettu sähköveturi, jota on historian aikana käytetty […]