Arkiv:

Europeiska kommissionens ERTMS-koordinator Ruete på besök

I början av juni besökte Matthias Ruete, kommissionens ERTMS-koordinator, Finland för att bekanta sig med Finlands nationella ERTMS-projekt, Digispår-projektet, och hur Finland främjar pilotförsök och ibruktagande av ny teknik för järnvägstrafik. Under det två dagar långa besöket diskuterade Ruete med representanter för Digispår bl.a. hur Digispår-projektet framskrider, Finlands lösning för kommunikationsnät, dvs. utnyttjande av kommersiella […]